• BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. jako SEG MAR PARTNER - podsumowanie działań w 2016 r.

BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. jako SEG MAR PARTNER - podsumowanie działań w 2016 r.

19 grudnia 2016

Koniec roku to czas bilansów i podsumowań. Przedstawiamy zatem podsumowanie I roku współpracy kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k., jako SEG MAR PARTNERA z  Fundacją Standardów Raportowania oraz  Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

Jako jedna z czterech kancelarii prawnych w Polsce BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. posiadała w 2016 roku tytuł SEG MAR PARTNERA. To dawało nam możliwość współpracy z SEG przy wdrażaniu Ogólnych Standardów Raportowania (OSR) oraz prawo uczestnictwa w pracach Komitetu Certyfikacyjnego przy Fundacji, którego zadaniem jest ocena poprawności tworzonych przez spółki publiczne  Indywidualnych Standardów Raportowania (ISR) zgodnych z przepisami rozporządzenia MAR. Jednocześnie posiadaliśmy status SEG ISR Partnera, a tym samym możliwość reprezentowania klientów w postępowaniach dotyczących certyfikacji ISR-ów i projektów ISR-ów.

Wydarzenia z czynnym merytorycznym udziałem prawników kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. jako SEG MAR PARTNERA w 2016 r.:

  • Gromadzenie informacji o osobach blisko związanych z władzami spółki – 30 marca 2016 r.
  • Tworzenie i certyfikacja ISR – 13 kwietnia 2016 r.
  • Identyfikacja i prowadzenie list menedżerów i osób blisko związanych – 5 maja 2016 r.
  • VIII Kongres Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG – 8-9 czerwca 2016 r.
  • VI Forum Cenotwórczości: informacja cenotwórcza – funkcjonowanie spółek w nowym reżimie raportowania – 23-24 listopada 2016 r.

 

Wydanie specjalne Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet 2-3.5.2016.