• Konferencja regionalna MAR: Katowice już za nami!

Konferencja regionalna MAR: Katowice już za nami!

11 kwietnia 2017

BDO Legal Łatała i Wspólnicy oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych  mieli przyjemność zaprosić na "Konferencję regionalną MAR: Katowice", która odbyła się 6 kwietnia 2017 roku.

W wydarzeniu skierowanym do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego wzięło udział ponad 30 osób.

W pierwszej części spotkania skoncentrowaliśmy się na pułapkach MAR wynikających z nieporządku prawnego, a w szczególności na dualizmie prawnym po 3 lipca 2016 roku (przepisy obowiązujące, zniesione i wątpliwe, MAR a ustawa i rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych - co powinno być podstawą raportu, sankcje w okresie dualizmu i po jego zakończeniu, czynności nadzorcze KNF dziś i w przyszłości) oraz dostosowaniu polskich przepisów do MAR (zmiany regulacyjne w polskich przepisach, termin wejścia w życie nowych przepisów, inne polskie i europejskie akty prawne wpływające na wykonywanie obowiązków określonych w MAR).

W dalszej części konferencji zajmowaliśmy się kwestiami identyfikacji i publikacji informacji poufnej w kontekście ryzyk i ich mitygacji. Skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na polityce informacyjnej po 3 lipca (doświadczenia polskich emitentów w tworzeniu indywidualnych polityk informacyjnych, jak skutecznie walidować Indywidualny Standard Raportowania, publikacja, przegląd i rewizja polityki informacyjnej) oraz raportowaniu pod MAR (w poszukiwaniu racjonalnego inwestora, czyli stosowanie definicji informacji poufnej, raportowanie „umów znaczących”, szacunkowe wyniki finansowe: moda czy wykonanie obowiązku wynikającego z MAR, czy racjonalny inwestor może być groźny).

Poruszyliśmy również aspekty dotyczące identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych oraz raportowania transakcji, czyli identyfikacja menedżerów i osób blisko związanych (najczęstsze problemy emitentów w zakresie identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych, stanowiska i Q&A UKNF w zakresie identyfikacji menedżerów i osób blisko związanych oraz wynikające z nich ryzyka, sankcje związane z nieprawidłową identyfikacją i prowadzeniem listy) i notyfikacje transakcji menedżerów i osób blisko związanych (funkcjonowanie reżimu notyfikacji transakcji po wejściu w życie MAR, praktyka identyfikacji i właściwego opisu notyfikowanych transakcji, problemy z notyfikacjami - błędy w raportach, fałszywe notyfikacje).

Odpowiedzieliśmy na najczęściej pojawiające się w praktyce wątpliwości emitentów związane ze stosowaniem MAR.

Prezes SEG Mirosław Kachniewski oraz Partner Zarządzający BDO Legal Łatała i Wspólnicy podczas prelekcji: Pułapki MAR wynikające z nieporządku prawnego

Wiceprezes SEG Piotr Biernacki oraz radca prawny BDO Legal Alina Świerczek podczas prelekcji: Identyfikacja i informacja informacji poufnej – ryzyka i ich mitygacja: Polityka informacyjna po 3 lipca

Prezes SEG Mirosław Kachniewski oraz Partner BDO Legal Paweł Duda podczas prelekcji: Identyfikacja i informacja informacji poufnej – ryzyka i ich mitygacja: Raportowanie pod MAR