• VI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG z udziałem BDO Legal

  25-26 październik 2017

VI Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG z udziałem BDO Legal - 25-26 październik 2017

18 października 2017

Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG to już 6 wydarzenie z tej serii, którego celem wymiana doświadczeń dotyczących pracy Dyrektorów Finansowych spółek giełdowych oraz zdobycie wiedzy pomocnej w zarządzaniu spółką. BDO Legal jako SEG MAR PARTNER weźmie w nim aktywny udział.

Pierwszego dnia kongresu odbędą się cztery dyskusje panelowe, podczas których dyskutowane będą następujące zagadnienia: 

 • strategią finansowania rozwoju spółki giełdowej 
 • nowe wyzwania podatkowe 
 • zarządzanie ryzykiem w spółce giełdowej 
 • aspekty cyfryzacji 

Po części merytorycznej odbędzie się Charytatywny Biegu Rynku Kapitałowego, z udziałem Roberta Korzeniowskiego. Wieczorem uczestnicy zostaną zaproszeni na Wieczorną Galę, którą uświetnią – Zbigniew Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z Mateuszem Borkiem, dziennikarzem i komentatorem sportowym.

Drugiego dnia Kongresu odbędzie się cykl warsztatów tematycznych, których celem będzie pogłębienie wiedzy praktycznej związanej z zarządzaniem spółką giełdową. W dyskusji panelowej: Finansowe implikacje zmian regulacyjnych, jednym z prelegentów będzie Wiesław Łatała Partner Zarządzający BDO Legal.

Podczas panelu omówione zostaną następujące tematy:

 • Koszty compliance i non-compliance
 • Jak podnieść konkurencyjność dzięki raportowaniu niefinansowemu
 • Nowe obowiązki członków władz spółek giełdowych
 • Minimalizacja ryzyka emitenta i powiązanych osób fizycznych

Prowadzący:

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Uczestnicy:
Piotr Biernacki, Prezes Zarządu, Fundacja Standardów Raportowania

 • Krzysztof Burnos, Prezes, Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Wiesław Łatała, Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łatała i Wspólnicy
 • Robert Wąchała, Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

Organizatorzy mają nadzieję, iż tak, jak w latach poprzednich, wydarzenie nie tylko zapewni wysoki poziom merytoryczny, ale również będzie bardzo ważne dla integracji środowiska związanego z rynkiem kapitałowym w Polsce.

Kongres odbędzie się w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Więcej informacji na stronie: www.seg.org.pl