• BDO Legal Łatała i Wspólnicy na meetingu M&A - BDO Legal Community w Mediolanie

BDO Legal Łatała i Wspólnicy na meetingu M&A - BDO Legal Community w Mediolanie

15 maja 2018

Partnerzy kancelarii, Dorota Szlachetko-Reiter oraz Tomasz Sionek reprezentowali BDO Legal na warsztatach M&A organizowanych przez European Services Legal Community. Miejscem tegorocznego spotkania był Mediolan, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Niemiec, Rumunii, Włoch, Polski, Belgii, Holandii, Łotwy, Hiszpanii i Szwajcarii. Główną ideą warsztatów była wymiana doświadczeń między uczestnikami w zakresie M&A. Wśród zagadnień poruszanych podczas spotkania znalazły się również m.in.: praktyczna wiedza w zakresie marketingu usług prawnych. 

Przedstawiciele poszczególnych państw dzielili się swoimi praktykami, a także prezentowali case study, zwracając w szczególności uwagę na prawne aspekty i specyficzne regulacje mające zasadniczy wpływ na kształt rynku M&A w ich krajach. Po wysłuchaniu prezentacji dyskutowano też na temat zwiększenia atrakcyjności wizerunku firm, tak żeby przyciągały więcej specjalistów – co, jak zgodnie przyznali niektórzy uczestnicy, jest wciąż sporym wyzwaniem.

W bloku poświęconym marketingowi usług M&A podkreślano wielokrotnie potrzebę promowania działu Legal w sieci BDO wraz z każdym ofertowaniem nowego klienta. To klasyczna sytuacja typu win-win. Klient zyskuje, bo może liczyć na kompleksową usługę – również doradztwo prawne, a sieć utrzymuje klienta na dłużej (oferowanie klientowi kilku usług owocuje prawdopodobieństwem powrotu klienta aż o 70%. Dla porównania – sprzedaż usługi dla nowego klienta to prawdopodobieństwo na poziomie 5-20%). Jak zapewniono, Legal Community Leadership Board jest w trakcie rozmów z globalnymi liderami z działu Corporate Finance wokół wypracowania strategii wspierania usług M&A.
Jako podsumowanie tego bloku uczestnicy warsztatu w kilku punktach zebrali najważniejsze wytyczne na temat promocji usług prawnych wewnątrz sieci.

W europejskim BDO Legal Community usługi M&A świadczy aż 110 specjalistów (najwięcej własnych klientów mają oddziały BDO Legal z Niemiec, Hiszpanii, Polski, Włoch i Łotwy,), a roczny obrót z tych usług to ponad 9 milionów euro.