• BDO Legal współorganizatorem konferencji regionalnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Krakowie

BDO Legal współorganizatorem konferencji regionalnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych w Krakowie

09 marca 2018

RODO, ustawa o jawności, MAR i Komitety Audytu to główne wątki poruszane podczas panelu dyskusyjnego, w którym z ramienia SEG wzięli udział dr Mirosław Kachniewski i Piotr Biernacki oraz Wiesław Łatała, Dorota Szlachetko-Reiter, dr Mariusz Baran, Paweł Duda oraz Aleksandra Łatała-Kremer z BDO Legal Łatała i Wspólnicy.

fot: Dorota Szlachetko-Reiter i Aleksandra Łatała Kremer w rozmowie z dr. Mirosławem Kachniewskim

8 marca odbyła się w Krakowie konferencja organizowana przez SEG i BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Debata, skierowana głównie do działów relacji inwestorskich i działów prawnych, a także członków zarządów spółek giełdowych, podzielona była na trzy główne bloki tematyczne – pierwszy dotyczący nowych regulacji obowiązujących Komitety Audytu, drugi poświęcony MAR, oraz trzeci o RODO i ustawie o jawności życia publicznego.

W pierwszym bloku tematycznym, prowadzonym przez dr. Mirosława Kachniewskiego i Piotra Biernackiego z SEG, przedstawicielki BDO Legal Łatała i Wspólnicy Dorota Szlachetko-Reiter i Aleksandra Łatała-Kremer przedstawiły m.in. analizę funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym procedurę wyboru biegłego rewidenta, czy wymogi stawiane członkom KA.

Podczas drugiej części mecenas Paweł Duda w rozmowie z Kachniewskim omawiał zagadnienia dotyczące listy insiderów. Wskazał podmioty odpowiedzialne za jej prowadzenie, a także przedstawił, jak powinna wyglądać prawidłowo skonstruowana lista. Paneliści poruszyli też problem wybranych rodzajów trudnych informacji poufnych – uściślili, którą informację należy uznać za poufną i w jaki sposób ją raportować.

fot: Paweł Duda podczas panelu poświęconego MAR

Trzeci panel poświęcony był najważniejszym zmianom regulacyjnym w prawie, głównie wchodzącemu w życie 25 maja tego roku RODO, oraz ustawie o jawności życia publicznego. Dr Mariusz Baran omówił najistotniejsze zmiany, jakie niesie za sobą unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

fot: Dr Mariusz Baran o najważniejszych zmianach w RODO

Konferencję zamknęła debata z Wiesławem Łatałą, Partnerem Zarządzającym BDO Legal Łatała i Wspólnicy, nt. niezbędnych regulacji wewnątrz spółek w kontekście ustawy o jawności życia publicznego, czy klauzuli antykorupcyjnej.

fot: Ustawa o jawności życia publicznego omawiana przez Wiesława Łatałę

Spotkanie dostarczyło słuchaczom solidnej dawki wiedzy. W konferencji uczestniczyło pięćdziesiąt osób - zadając pytania w trakcie debaty, a po jej zakończeniu – kontynuując z prelegentami omawianie interesujących ich zagadnień.