• Pakiet MŚP – przed nami kolejne zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym
Artykuł:

Pakiet MŚP – przed nami kolejne zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym

18 grudnia 2018

Paulina Ledwoń , Radca Prawny |

Czym jest Pakiet MŚP?

3 grudnia Prezydent podpisał tzw. Pakiet MŚP. Pakiet MŚP to potoczna nazwa ustawy nowelizującej, wprowadzającej szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pakiet MŚP przewiduje kilkadziesiąt rozwiązań, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu, skierowanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Zmiany w prawie podatkowym

Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w Pakiecie MŚP umożliwi przede wszystkim osiągnięcie korzyści podatkowych, poniżej sygnalizujemy kilka korzyści, na które pozwalają nowe przepisy, są to m.in.:

  1. wliczanie pracy małżonka w koszty uzyskania przychodu,
  2. jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł,
  3. likwidacje obowiązku okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników administracyjno-biurowych,
  4. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI),
  5. ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną - obecnie formularze opracowują poszczególne samorządy,
  6. skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych,
  7. skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT ze 150 do 90 dni.

Rezygnacja ostatniego członka zarządu

W zakresie prawa gospodarczego przepisy wprowadzają zmiany w zasadach składania rezygnacji z pełnienia funkcji w zarządzie spółki. Ustawa przewiduje, że jeśli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek może złożyć rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie. Zaproszenie na zgromadzenie (ogłoszenie) zawierać powinno oświadczenie o rezygnacji, a sama rezygnacja jest wówczas skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie. W spółce akcyjnej rozwiązanie to będzie możliwe jeśli ponadto żaden mandat nie będzie obsadzony w radzie nadzorczej.

Wejście w życie

Rozwiązania przewidziane w Pakiecie MŚP w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r., część z nich ma obowiązywać od 2020 r.