• Preferencje dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy
Artykuł:

Preferencje dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy

24 kwietnia 2018

Dorota Szlachetko-Reiter , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Tzw. ulga na start stanowi okazję do redukcji kosztów prowadzenia działalności w pierwszej fazie, gdy ważna jest każda oszczędność.

W prawie dla przedsiębiorców szykują się duże zmiany. Pakiet ustaw wchodzący w życie 1 maja 2018 roku ma na celu wspieranie wolności działalności gospodarczej. W skład tzw. Konstytucji Biznesu wchodzi pięć ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej: ustawa Prawo Przedsiębiorców, ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przepisy wprowadzające te ustawy. Prawo Przedsiębiorców, aktualnie oczekujące na podpis prezydenta, wejdzie w życie w ciągu 30 dni od dnia podpisania. To tam przewidziano zachętę dla osób, które podejmą działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub wracających do jej prowadzenia po dłuższym upływie czasu.

Osoby stawiające pierwsze kroki w świecie biznesu mogą czuć się przytłoczone wysokością kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach obniżenie kosztów i maksymalizacja zysków to często jedyny sposób na przetrwanie na wolnym rynku. Dlatego każda możliwość redukcji kosztów działalności jest niezwykle atrakcyjna. W związku z tym, pożądane jest by osoba fizyczna, podejmująca działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zakończenia lub zawieszenia, mogła skorzystać z tzw. ulgi na start. Uprawnienie to daje możliwość skorzystania z preferencji - niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga obejmuje swoim zakresem jedynie świadczenie społecznie, nie obejmuje natomiast ubezpieczenia zdrowotnego, które będzie płacone na zasadach ogólnych. Wraz z ulgą wiąże się brak prawa do świadczeń społecznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres, w którym przedsiębiorca nie opłacał składek. Dlatego też, ulgę tę należy traktować jako alternatywę dla obecnie obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, zależną od woli przedsiębiorcy. Taka ulga znajdzie zastosowanie tylko, gdy młody przedsiębiorca nie wykonuje działalności na rzecz byłego pracodawcy. Ma to być zabezpieczenie przed wykorzystywaniem ulgi jako środka do obniżenia kosztów działalności pracodawcy. Zatem uprawnienia nie uzyska początkujący przedsiębiorca, który czynności wchodzące w zakres nowo otwartej działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał dla pracodawcy w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Powyższe uprawnienie nie wyłącza możliwości skorzystania z obecnie obowiązującej ulgi - tzw. małego ZUS-u, który uprawnia do płacenia ulgowych składek przez kolejne dwa lata. To oznacza preferencyjne warunki dla przedsiębiorców przez aż 2,5 roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ulgi te mogą spowodować większą aktywizację tych osób, które zastanawiają się nad podjęciem własnej działalności.