• Rezygnacja z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe utrudniona?
Artykuł:

Rezygnacja z dokonywania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe utrudniona?

12 lutego 2019

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) wzbudza wątpliwości. Pojawiają się opinie, że zawarty w nim wzór oświadczenia o rezygnacji może w istocie zniechęcać do odstąpienia od udziału w PPK. Opublikowany projektu formularza zdaje się nie uwzględniać sytuacji, kiedy uczestnik posiada kilka rachunków PPK u kilku pracodawców, co jest możliwe. Ponadto dla osób, które uzbierają już środki na rachunku PPK, a z jakichś powodów będą chciały zrezygnować z dalszego oszczędzania, deklaracja może wprowadzać w błąd. Ministerstwo Finansów nie wyklucza, że przedmiotowy projekt może ulec nowelizacji.

Istota PPK zakłada dobrowolne dokonywanie wpłat przez uczestników. Z tego względu uczestnik PPK, w dowolnym momencie powinien być uprawniony do złożenia rezygnacji z ich uiszczania. W projekcie założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu. Co cztery lata pracodawca będzie informował pracownika, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat. Oznacza to, że jeśli uczestnik PPK będzie chciał zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK, to co 4 lata będzie musiał składać stosowną deklarację. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie będzie mógł ponownie do niego przystąpić.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie Ustawa o PPK. Ustawa przewiduje wprowadzenie dodatkowego systemu oszczędzania na cele emerytalne. Dla pracodawców będzie to oznaczać dodatkowe obciążenie finansowe oraz nowe obowiązki administracyjne. Jednocześnie Ustawa daje możliwość, aby PPK stały się nowym benefitem, który pracodawcy mogą zaoferować obecnym, jak i przyszłym pracownikom.

Ustawa zakłada, że nowe rozwiązania będą wprowadzane etapami. Kolejność tworzenia PPK będzie uzależniona od wielkości lub typu pracodawcy. Najwcześniej, bo z początkiem 2019 r., do PPK mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Pierwsze składki na PPK mają zostać odprowadzane od 1 lipca 2019 r. Najpóźniej, bo w połowie 2020 r., PPK obejmie małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Na PPK płacić mają pracodawcy i pracownicy. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 % wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu i 1,5 % od pracodawcy.

Poza tym w umowie o zarządzanie PPK pracodawca będzie mógł zadeklarować dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 %. Oznacza to, że pracodawca każdemu pracownikowi będzie dodawał przynajmniej 1,5 proc. ale nie więcej niż 4 %.

Uczestnik PPK będzie mógł także zadeklarować wpłatę dodatkową do 2 %, co daje łącznie maksymalnie 4 % (wpłata podstawowa i dodatkowa). W efekcie na konto pracownika w PPK będzie mogła wpływać łączna wpłata od 3,5 do 8 % wynagrodzenia.

Za niewywiązanie się z obowiązku dokonywania wpłat do PPK pracodawcy grozi grzywna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Wywiązywanie się tego nowego obowiązku będzie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Pieniądze zgromadzone przez pracowników zostaną im wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia.