• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 5 of 5
1
24 maja 2018

Projekt ustawy zmieniającej m.in. Kodeks spółek handlowych, znajdujący się obecnie na etapie opiniowania, przewiduje wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek niepublicznych, oznaczającej zniesienie formy papierowej akcji. 

/pl-pl/publikacje/2018/społki-niepubliczne-czeka-obowiazkowa-dematerializacja-akcji
24 kwietnia 2018

Tzw. ulga na start stanowi okazję do redukcji kosztów prowadzenia działalności w pierwszej fazie, gdy ważna jest każda oszczędność.

/pl-pl/publikacje/2018/preferencje-dla-przedsiebiorcow-podejmujacych-działalnosc-gospodarcza-po-raz-pierwszy
20 kwietnia 2018

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie nakładania grzywien na wspólników daje realne możliwości egzekwowania obowiązku powołania organu uprawnionego do reprezentacji spółki.

/pl-pl/publikacje/2018/wspolnik-moze-zaplacic-grzywne-za-brak-zarzadu
22 grudnia 2016

To zagadnienie na pierwszy rzut jest proste, wzbudziło niedawno poważne dywagacje wśród członków Rady Nadzorczej jednej z największych spółek publicznych notowanych na GPW. Kluczem do znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie jest ustalenie, jaki mandat przysługuje czasowo delegowanemu członkowi...

/pl-pl/publikacje/2016/czy-rada-nadzorcza-moze-ustalic-wynagrodzenie-dele
22 grudnia 2016

Na gruncie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3-9 k.s.h.) pojawia się wiele wątpliwości związanych z zastosowaniem tej instytucji w praktyce. Jedna z nich dotyczy możliwości łącznego  wykonywania przez akcjonariusza przywileju wyboru członka rady nadzorczej...

/pl-pl/publikacje/2016/wybor-członkow-rady-nadzorczej-w-drodze-głosowania
Wyświetlono 1 - 5 of 5
1