• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 25
1  2 3
25 stycznia 2019

W ostatnich latach i miesiącach słowo blockchain odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Padają hasła o rewolucji, transformacji czy przyszłości gospodarki. Liderzy kolejnych branż inwestują w rozwój tej technologii, a blockchainowy „szał” nie omija tak „statecznych” instytucji jak banki. O co...

/pl-pl/publikacje/2019/jak-blockchain-zmieni-rynek-usług
24 stycznia 2019

Warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o zamówienie przez ustawodawcę w zakresie wykazania posiadania wymaganego doświadczenia, regulowane są ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych („PZP”). Na przestrzeni lat można zaobserwować wyraźne zaostrzenie wymagań stawianym...

/pl-pl/publikacje/2019/zamowienia-publiczne-–-jak-skorzystac-z-doswiadczenia-referencji-innego-podmiotu
23 stycznia 2019

Polska regulacja AMLUstawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zwana też ustawą AML (z ang. Anti-Money Laundering) obowiązuje już od dnia 13 lipca 2018 r. Ustawa ta ma na celu dostosowanie polskich norm do przepisów dyrektywy unijnej 2015/849 z...

/pl-pl/publikacje/2019/13-stycznia-2019-–-wazna-data-w-ustawie-o-przeciwdziałaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowania-terroryzm
23 stycznia 2019

Od nowego roku weszły w życie przepisy skracające termin rozliczenia tzw. ulgi na złe długi na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wystawione przez siebie faktury może dokonać korekty podstawy opodatkowania wraz z VAT należnym od tych faktur już...

/pl-pl/publikacje/2019/ulga-na-złe-długi-–-ukłon-w-strone-przedsiebiorcy
23 stycznia 2019

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spowodowało, iż implementowana w 2016 r. do polskiego porządku prawnego alternatywna spółka inwestycyjna jest znacznie bardziej atrakcyjną formą prowadzenia działalności. Zmiany wprowadzone od tego...

/pl-pl/publikacje/2019/alternatywna-społka-inwestycyjna-coraz-ciekawsza-forma-prowadzenia-działalnosci
18 grudnia 2018

Spółki kapitałowe to co do zasady podmioty prawa, które mając osobowość prawną i własny majątek ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Do zarządu należy reprezentacja oraz prowadzenie spraw spółki. Czy jednak w każdym przypadku zarządcy spółki z o.o. będą wolni od odpowiedzialności za...

/pl-pl/publikacje/2018/własciwy-czas”-do-zgłoszenia-wniosku-o-ogłoszenie-upadłosci-–-kiedy-członek-zarzadu-społki-kapitało
18 grudnia 2018

Na etapie prac sejmowych znajduje się obecnie projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości wprowadzającej do polskiego systemu instytucję Real Estate Investment Trust (REIT). W polskim obrocie gospodarczym REIT-y mają zostać wdrożone pod nazwą Firmy Inwestujące w Najem...

/pl-pl/publikacje/2018/czy-reit-y-zmienia-polski-rynek-inwestycji-w-nieruchomosci
18 grudnia 2018

W wyroku z dnia 27 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnął, że incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach nie mogą być traktowane jako przypadki porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5.

/pl-pl/publikacje/2018/czy-kazde-przypadki-tozsamego-głosowania-przez-akcjonariuszy-na-walnym-zgromadzeniu-stanowia-porozum
18 grudnia 2018

3 grudnia Prezydent podpisał tzw. Pakiet MŚP. Pakiet MŚP to potoczna nazwa ustawy nowelizującej, wprowadzającej szereg uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pakiet MŚP przewiduje kilkadziesiąt rozwiązań, które mają ułatwiać prowadzenie biznesu, skierowanych głównie do...

/pl-pl/publikacje/2018/pakiet-msp-–-przed-nami-kolejne-zmiany-w-prawie-podatkowym-i-gospodarczym
Wyświetlono 1 - 10 of 25
1 2 3