• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 16
1  2
19 listopada 2018

25 stycznia 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, którego konsekwencje mogą dotknąć każdego przedsiębiorcę zawierającego z konsumentami umowy na odległość. Skutki tego wyroku odczuły już na własnej kieszeni największe działające w Polsce banki. Latem tego roku Prezes...

/pl-pl/publikacje/2018/orzeczenie-trybunału-sprawiedliwosci-w-sprawie-wymogu-dostarczenia-konsumentowi-informacji-o-warunka
19 listopada 2018

Przepisy Kodeksu spółek handlowych (art. 231 § 2 pkt 3 i art. 395 § 2 pkt 3) przewidują, że wspólnicy spółki z o.o. oraz akcjonariusze spółki akcyjnej co roku powinni podjąć stosowne uchwały w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki, w tym członkom zarządu absolutorium z wykonania przez...

/pl-pl/publikacje/2018/czy-udzielenie-absolutorium-ochroni-członka-zarzadu
19 listopada 2018

Znowelizowana w połowie 2016 r. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405) (dalej zwana „Ustawą”) na różne sposoby ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi. Dotyczy ona nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem...

/pl-pl/publikacje/2018/sad-najwyzszy-liberalizuje-obrot-nieruchomosciami-rolnymi
19 listopada 2018

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Zaznaczyć trzeba, że osoba posiadająca wiele obywatelstw, wśród których...

/pl-pl/publikacje/2018/procedura-zatrudniania-cudzoziemcow-przez-przedsiebiorcow
19 listopada 2018

W ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną aktywność ustawodawcy unijnego i polskiego we wdrażaniu regulacji z obszaru compliance - wprowadzających wymogi zapewnienia zgodności działania przedsiębiorców z szeregiem nowych przepisów. Wskazać tu można choćby ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i...

/pl-pl/publikacje/2018/nowe-oblicze-odpowiedzialnosci-podmiotow-zbiorowych-sposoby-ochrony-prawnej-przedsiebiorcow
23 października 2018

5 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie rady ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji i reguluje kryteria...

/pl-pl/publikacje/2018/nowe-regulacje-dotyczace-specjalnych-stref-ekonomicznych
09 października 2018

Dnia 1 października 2018 r. uległ zmianie przepis art. 18 kodeksu spółek handlowych regulujący m.in. długość obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za szczególne rodzaje przestępstw.

/pl-pl/publikacje/2018/zakaz-sprawowania-funkcji-w-zarzadzie-społki
09 października 2018

Najprawdopodobniej od przyszłego roku przedsiębiorcy planujący przenieść swój biznes za granicę, a także nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne zainteresowane przeprowadzeniem się na stałe poza Polskę,  będą musiały zapłacić tzw. „podatek od wyprowadzki”.

/pl-pl/publikacje/2018/kogo-dosiegnie-exit-tax”
09 października 2018

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie specustawa mieszkaniowa, tj. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), zwana również potocznie „lex developer”.

/pl-pl/publikacje/2018/lex-developer”-–-inwestycje-mieszkaniowe-szybciej,-ale-czy-lepiej
Wyświetlono 1 - 10 of 16
1 2