• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 10
1  2
09 października 2018

Dnia 1 października 2018 r. uległ zmianie przepis art. 18 kodeksu spółek handlowych regulujący m.in. długość obowiązywania zakazu pełnienia funkcji członka zarządu przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za szczególne rodzaje przestępstw.

/pl-pl/publikacje/2018/zakaz-sprawowania-funkcji-w-zarzadzie-społki
09 października 2018

Najprawdopodobniej od przyszłego roku przedsiębiorcy planujący przenieść swój biznes za granicę, a także nieprowadzące działalności gospodarczej osoby fizyczne zainteresowane przeprowadzeniem się na stałe poza Polskę,  będą musiały zapłacić tzw. „podatek od wyprowadzki”.

/pl-pl/publikacje/2018/kogo-dosiegnie-exit-tax”
09 października 2018

W dniu 22 sierpnia 2018 r. weszła w życie specustawa mieszkaniowa, tj. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), zwana również potocznie „lex developer”.

/pl-pl/publikacje/2018/lex-developer”-–-inwestycje-mieszkaniowe-szybciej,-ale-czy-lepiej
01 października 2018

Wyjście na jaw „afery GetBack” poruszyło w Polsce cały rynek kapitałowy i zatrząsło sceną polityczną. Gdy okazało się, że straty mogą wynieść nawet 3 miliardy złotych, rozpoczęto poważną dyskusję dotyczącą nadzoru i ochrony inwestorów działających na rynku finansowym. W dniu 4 września 2018 r. na...

/pl-pl/publikacje/2018/obligacje-pod-lupa-władzy
09 sierpnia 2018

Minął już ponad rok od wejścia w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Celem krótkiego przypomnienia, „nowa” ustawa wprowadziła istotne zmiany w zakresie kryteriów niezależności, jakie musi w chwili obecnej spełniać większość członków komitetu...

/pl-pl/publikacje/2018/istotne-stosunki-gospodarcze,-czyli-jakie-o-niezaleznosci-członka-komitetu-audytu
24 maja 2018

Projekt ustawy zmieniającej m.in. Kodeks spółek handlowych, znajdujący się obecnie na etapie opiniowania, przewiduje wprowadzenie obowiązkowej dematerializacji akcji spółek niepublicznych, oznaczającej zniesienie formy papierowej akcji. 

/pl-pl/publikacje/2018/społki-niepubliczne-czeka-obowiazkowa-dematerializacja-akcji
24 kwietnia 2018

Tzw. ulga na start stanowi okazję do redukcji kosztów prowadzenia działalności w pierwszej fazie, gdy ważna jest każda oszczędność.

/pl-pl/publikacje/2018/preferencje-dla-przedsiebiorcow-podejmujacych-działalnosc-gospodarcza-po-raz-pierwszy
20 kwietnia 2018

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie nakładania grzywien na wspólników daje realne możliwości egzekwowania obowiązku powołania organu uprawnionego do reprezentacji spółki.

/pl-pl/publikacje/2018/wspolnik-moze-zaplacic-grzywne-za-brak-zarzadu
22 grudnia 2016

To zagadnienie na pierwszy rzut jest proste, wzbudziło niedawno poważne dywagacje wśród członków Rady Nadzorczej jednej z największych spółek publicznych notowanych na GPW. Kluczem do znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie jest ustalenie, jaki mandat przysługuje czasowo delegowanemu członkowi...

/pl-pl/publikacje/2016/czy-rada-nadzorcza-moze-ustalic-wynagrodzenie-dele
Wyświetlono 1 - 10 of 10
1