• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 49
1  2 3 4 5 ...
12 czerwca 2019

Dnia 30 maja tego roku w życie weszła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowaniu i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Celem tego aktu jest ujednolicenie przepisów związanych z odpowiedzialnością karną za fałszowanie i oszustwa związane z...

/pl-pl/publikacje/2019/unia-bierze-na-cel-internetowych-złodziei-nowa-dyrektywa-o-zwalczaniu-fałszowania-i-oszustw-zwiazan
10 czerwca 2019

Procedowana aktualnie w Radzie Ministrów nowelizacja m.in. ustawy o funduszach inwestycyjnych przyznaje KNF uprawnienie do uznaniowego podjęcia decyzji o istnieniu stosunku dominacji pomiędzy danym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Konsekwencją uznania podmiotu za dominujący może...

/pl-pl/publikacje/2019/knf-zwieksza-nadzor-nad-towarzystwami-funduszy-inwestycyjnych
09 czerwca 2019

Notka:Przedmiotem compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem oraz wewnętrznie obowiązującymi normami. Posiadanie odpowiedzialnego za to systemu stanowi realizację obowiązków narzuconych na TFI, a ponadto jego skuteczność i efektywność może przyczynić się do...

/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych
27 maja 2019

Przepisy kodeksu spółek handlowych w art. 341 § 1 przewidują obowiązek prowadzenia przez zarząd spółki akcyjnej tzw. księgi akcyjnej, do której wpisywani są akcjonariusze akcji imiennych oraz posiadacze świadectw tymczasowych.

/pl-pl/publikacje/2019/charakter-prawny-wpisu-do-ksiegi-akcyjnej-nabywcy-akcji
22 maja 2019

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że do obowiązków organów podatkowych należy nie tylko weryfikacja legalności zdobycia, ale również prawidłowości wykorzystania podsłuchów pozyskanych wynikiem technik operacyjnych służb, znajdujących zastosowanie w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, a...

/pl-pl/publikacje/2019/podsłuch-w-postepowaniu-podatkowym-–-nowe-zasady
21 maja 2019

Przyjęta 26 marca 2019 r. przez Parlament Europejski dość wyraźną większością Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej: „Dyrektywa”) od dłuższego czasu wzbudza w Polsce emocje, których jednym z wyrazów jest przyznanie jej w Internecie miana „ACTA 2”, nawiązującego...

/pl-pl/publikacje/2019/acta2”,-czyli-dlaczego-unijna-dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym-rynku-cyfrowym-budz
20 maja 2019

Wejście w życie „nowego” rozporządzenia prospektowego1, które będzie miało miejsce 21 lipca 2019 r. spowoduje wiele zmian dla obecnych, jak również przyszłych emitentów. Zmianie ulegnie między innymi treść prospektu emisyjnego oraz danych w nim ujmowanych, jak również wprowadzona zostanie...

/pl-pl/publikacje/2019/w-wakacje-wiele-istotnych-zmian-dotyczacych-społek-publicznych-(i-nie-tylko)
14 maja 2019

1 marca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która m.in. wprowadziła nowy art. 531 §21. Ta jednostka redakcyjna odnosi się do skutków procesowych podziału spółki i ostatecznie rozstrzyga spór, który występował do tej pory w orzecznictwie sądów powszechnych.

/pl-pl/publikacje/2019/podział-społki-nie-bedzie-przeszkoda-w-dochodzeniu-roszczen
09 maja 2019

Podział majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków rzadko kiedy należy do prostych spraw. Jednakże coraz częściej dodatkową komplikację tego typu spraw powodował fakt, że w skład dzielonego majątku byłych już małżonków wchodziła nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym, na podstawie umowy...

/pl-pl/publikacje/2019/podział-majatku-po-rozwodzie-–-przełomowe-orzeczenia-sadu-najwyzszego
Wyświetlono 1 - 10 of 49
1 2 3 4 5