• BDO Legal Łatała i Wspólnicy partnerem Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

BDO Legal Łatała i Wspólnicy partnerem Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych SEG

11 czerwca 2018

Partner Zarządzający BDO Legal Wiesław Łatała oraz Tomasz Reiter – Regionalny Partner Zarządzający BDO Region Południe, 7 czerwca podczas Kongresu Relacji Inwestorskich w Jachrance pod Warszawą, przeprowadzili warsztaty na temat wybranych rodzajów trudnych informacji poufnych. Podczas kilkugodzinnego spotkania omówili najważniejsze zmiany po wejściu w życie MAR. Warsztaty trwały 3 godziny i podzielone były na dwa bloki. Słuchacze poznali m.in. wybrane raporty spółek publicznych, i na ich przykładzie wskazali mocne i słabe strony dokumentów.

Spotkanie podsumował Wiesław Łatała, Partner Zarządzający w BDO Legal Łatała i Wspólnicy:

Od czasu wejścia w życie Rozporządzenia MAR, które pozwoliło ukształtować pewną praktykę spółek w zakresie tzw. trudnego raportowania, minęły już prawie dwa lata. Podczas przeprowadzonych warsztatów skupiliśmy się przede wszystkim na analizie wybranych raportów bieżących spółek notowanych na GPW. Nauczony doświadczeniem wiem, że zajęcia praktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem i bardziej angażują słuchaczy niż rozważania czysto teoretyczne. Był więc czas i na analizę prawną, i na owocną dyskusję z uczestnikami. Wejście w życie Rozporządzenia MAR położyło szczególny nacisk na rolę, jaką w relacjach z inwestorami odgrywa informacja poufna. Dlatego w czasie warsztatów, które poprowadziłem z Tomaszem Reiterem, zwróciliśmy uwagę m.in. na podejście spółek do publikacji informacji poufnych, ich opóźniania czy na sam język raportów.