• BDO Legal na VIII Forum Cenotwórczości

BDO Legal na VIII Forum Cenotwórczości

23 listopada 2018

Wiesław Łatała – partner zarządzający w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy wziął udział w dorocznej konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych – Forum Cenotwórczości. Tematem przewodnim było „Proporcjonalne stosowanie MAR”.

Wiesław Łatała wystąpił w debacie poświęconej liście osób blisko związanych, podczas której skoncentrowano się m.in. na wymogach regulacyjnych wobec emitenta, menedżerów i osób blisko związanych i ewolucji rozumienia pojęcia osoby blisko związanej, poziomie rozumienia tej regulacji oraz sposobach jej (nie)stosowania na innych rynkach, znaczeniu informacji o osobach blisko związanych dla nadzorcy. Dyskusja moderowana była przez Piotra Biernackiego, wiceprezesa zarządu SEG-u.

Wśród wątków poruszanych podczas dwóch dni konferencji znalazły się również MAR-light i rynki rozwoju, planowane zmiany w MAR i ich konsekwencje, bieżący status działań nadzorczych,  zakres elastyczności nadzorcy, możliwość transferu ryzyk regulacyjnych, RODO na giełdzie, obieg ważnych informacji pomiędzy spółką a akcjonariuszem strategicznym. Spotkanie zakończyła debata "Praktyka stosowania MAR w innych krajach", podczas której zostały omówione zagadnienia różnego podejścia uczestników rynku; interpretacje poszczególnych organów nadzoru; różna kultura egzekwowania regulacji itp. 

Wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniach 21-22 listopada 2018 r. i było skierowane do osób wyznaczonych w spółce do sporządzania i publikacji raportów bieżących i okresowych, jak również monitoringu oraz zapewnienia właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu.