• BDO Legal współorganizatorem IV Forum Grup Kapitałowych

BDO Legal współorganizatorem IV Forum Grup Kapitałowych

28 listopada 2018

27 listopada 2018 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się czwarta edycja Forum Grup Kapitałowych – wyzwania i zagrożenia dla członków zarządów i rad nadzorczych. Konferencja jest organizowana przez BDO i BDO Legal, a patronat medialny nad nią objął Parkiet. Tematem tegorocznej edycji była nowa ustawa o biegłych rewidentach oraz praktyczne elementy jej funkcjonowania po roku od wejścia zmian.

W wydarzeniu wzięli udział partnerzy zarządzający kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy. Dorota Szlachetko-Reiter wygłosiła prelekcję na temat Komitetów Audytu w strukturze korporacyjnej, w której wyjaśniła jakim wymogom prawnym muszą sprostać Komitety Audytu, jakie są relacje w praktyce pomiędzy Radą Nadzorczą a Komitetem Audytu oraz jak dobierać członków Komitetu Audytu (w tym wymogi niezależności i kwalifikacje).

Wiesław Łatała wziął udział w dyskusji panelowej: Z jakimi problemami muszą mierzyć się członkowie Rad Nadzorczych, Komitetów Audytu oraz audytorzy.

Wśród prelegentów znaleźli się również m.in. dr Andre Helin, prezes BDO, Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Jacek Gdański - Wiceprezes Zarządu Polski Gaz TUW, Członek Komisji Nadzoru Audytowego, czy Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Kolejna edycja Forum Grup Kapitałowych już w 2019 roku.