W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Polityka cookie

Polityka cookie

Niniejsza strona internetowa www.bdolegal.pl ma na celu dostarczanie ogólnych informacji na temat usług i rozwiązań świadczonych przez firmę BDO Legal Łatała i Wspólnicy Sp. k. (dalej BDO Legal).

Zbieramy dane od użytkowników strony automatycznie oraz wtedy, gdy zdecydujecie się Państwo nam je przekazać, na przykład gdy wypełniacie Państwo formularz na stronie www.bdolegal.pl. Dane te są traktowane jako poufne i wykorzystywane jedynie przez BDO Legal zgodnie z zapisami Polityki Prywatności.

Możemy wykorzystywać pliki cookie w celu zachowania, a czasami śledzenia informacji na Państwa temat.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzacie Państwo stronę lub aplikację. Państwa przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Google Chrome) następnie przesyła te pliki cookie z powrotem do strony lub aplikacji podczas każdej kolejnej wizyty, tak aby mogły one Państwa rozpoznać i zapamiętać spersonalizowane szczegóły czy preferencje użytkownika. Pliki cookie nie zagrażają Państwa systemom. Możecie Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub aby powiadamiała Państwa, gdy taki plik jest przesyłany.

Aby usprawnić działanie strony i poprawić jakość naszej usługi, korzystamy z plików cookie dla celów administrowania systemem i analizowania naszej strony internetowej. Dzięki temu pozyskujemy informacje na temat liczby osób odwiedzających różne części naszej strony internetowej.

BDO Legal nie dzieli się tymi danymi z osobami trzecimi. Nasze pliki cookie nie zapisują danych wrażliwych takich jak Państwa nazwisko czy adres, a jedynie pozwalają nam zaobserwować zachowania na naszej stronie, co pozwala nam usprawnić jej działanie. Jednak, jeśli wolicie Państwo ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie ze strony www.bdolegal.pl lub z jakiejkolwiek innej strony internetowej, możecie użyć do tego celu swojej przeglądarki. Ponieważ każda przeglądarka jest inna, prosimy o sprawdzenie menu „Pomoc” w używanej przez Państwa przeglądarce (lub w instrukcji obsługi telefonu) aby dowiedzieć się jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie.

Kontrola plików cookie

Istnieje wiele sposób na kontrolowanie i zarządzanie plikami cookie, które to sposoby omawiamy bardziej szczegółowo poniżej. Prosimy pamiętać, że wszelkie zmiany w ustawieniach będą mieć wpływ nie tylko na pliki cookie ze strony www.bdolegal.pl, lecz także na wszystkie inne strony, które będziecie Państwo odwiedzać (chyba, że zdecydujecie się zablokować pliki cookie z jakiejś konkretnej strony).

Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce 

Większość dzisiejszych przeglądarek pozwala na:

  • Sprawdzenie, jakie cookie zostały pobrane i pojedyncze ich usunięcie.
  • Zablokowanie plików cookie od osób trzecich.
  • Zablokowanie plików cookie od wybranych stron.
  • Zablokowanie przesyłanie wszelkich plików cookie.
  • Usuwanie wszystkich plików cookie podczas zamykania przeglądarki. 

Zwracamy uwagę, że wszelkie zachowane preferencje zostaną utracone jeśli usuniecie Państwo pliki cookie. Obejmuje to także Państwa wybór rezygnacji z akceptowania plików cookie, gdyż wymaga ona ustawienia pliku rezygnacji. Ponadto, jeśli zablokujecie Państwo pliki cookie całkowicie, to niektóre strony internetowe nie będą działać prawidłowo, a niektóre ich funkcje nie będą działać wcale.

Zarządzanie cookie analitycznymi

Istnieje możliwość rezygnacji z zapisywania Państwa zanonimizowanej aktywności na stronach internetowych przy pomocy cookie analitycznych. Strona www.bdolegal.pl korzysta z Google Analytics i możecie Państwo zrezygnować z ich plików cookie wchodząc na stronę rezygnacji Google Analytics. Prosimy zwrócić uwagę, że link przeniesie Państwa na stronę Google Analytics i wygeneruje plik „nie, dziękuję”, co spowoduje zablokowanie dalszych plików cookie wysyłanych przez te osoby trzecie.

Dodatkowe informacje na temat plików cookie i zarządzania nimi

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o plikach cookie i o tym, jak nimi zarządzać, odwiedź stronę aboutcookies.org*

*Nie odpowiadamy za treści umieszczane na zewnętrznych stronach internetowych.

 

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi polegającej na cyklicznym przesyłaniu przez BDO Legal Łatała i Wspólnicy spółkę komandytową z siedzibą w Krakowie (30-102), przy ul. Morawskiego 5, VII piętro, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000048231, NIP: 677-20-68-828 (dalej: „BDO Legal”) materiałów informacyjnych drogą elektroniczną (dalej: „Newsletter”), zainteresowanym osobom (dalej: „Odbiorcy”).

§ 2

Usługa Newsletter polega na comiesięcznym przesyłaniu przez BDO Legal na podany przez Odbiorców adres e-mail wiadomości zawierających informacje na temat zmian w przepisach prawa, orzecznictwa sądów, innych znaczących informacji związanych z prawem oraz działalności i usług oferowanych przez BDO Legal.

§ 3

Usługa Newsletter świadczona jest przez BDO Legal na rzecz Odbiorców na podstawie umowy zawartej pomiędzy BDO Legal i każdorazowym Odbiorcą w formie elektronicznej (dalej: „Umowa”). Treść Umowy określona jest niniejszym Regulaminem, który może podlegać zmianom. Zawarcie Umowy następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: http://www.bdolegal.pl/pl-pl/subskrypcja i kliknięcia przycisku „zapisz się”, lub dokonanie zapisu zgodnie z instrukcją zawartą w przesłanej do Odbiorcy wiadomości e-mail. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez każdą ze stron. Wypowiedzenie Umowy przez Odbiorcę następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika. Wypowiedzenie Umowy przez BDO Legal następuje przez wysłanie Odbiorcy stosownego na podany przez niego adres e-mail z adresu e-mail: [email protected].

§ 4

Zawierając z BDO Legal Umowę Odbiorca podaje jednocześnie BDO Legal swój adres e-mail, na który przesyłane mają być wiadomości w celu wykonania Umowy.  BDO Legal będzie przetwarzać dane osobowe w postaci wspomnianego adresu w celu należytego wykonania Umowy. Po zakończeniu obowiązywania Umowy, w pewnych wypadkach BDO Legal może w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe, jeśli zaistnieje ku temu stosowna podstawa prawna. Podstawy prawne i zasady przetwarzania przez BDO Legal danych osobowych jak również opis środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych Odbiorców opisane są w aktualnej Polityce prywatności BDO Legal.

§ 5

Do korzystania z usługi Newsletter konieczne jest posiadanie adresu e-mail, komputera osobistego lub urządzenia mobilnego wraz z dostępem do sieci Internet, klientem poczty elektronicznej oraz dowolnym oprogramowaniem pozwalającym na odczyt plików w formacie PDF.

§ 6

Na podstawie Umowy BDO Legal świadczyć będzie na rzecz Odbiorcy usługę opisaną w § 2. Usługa ta świadczona będzie na rzecz Odbiorcy nieodpłatnie.

§ 7

Z uwagi na nieodpłatny charakter usługi BDO Legal zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia jej w dowolnym momencie, świadczenia jej nieregularnie lub z dowolnym opóźnieniem. W związku z powyższym Odbiorcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia związane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi.

§ 8

BDO Legal nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wywołane wykorzystaniem informacji przesyłanych w ramach usługi Newsletter. Informacje te nie stanowią w szczególności  porad prawnych lub biznesowych.

§ 9

Materiały i informacje przesyłane w ramach usługi Newsletter stanowią twórczość chronioną przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także zawierają znaki towarowe i usługowe należące do uprawnionych podmiotów. Korzystanie z wspomnianych wyżej elementów do celów innych niż użytek osobisty, w szczególności do celów komercyjnych może stanowić naruszenie praw BDO Legal i innych uprawnionych podmiotów i tym samym być podstawą do wysunięcia przez te podmioty stosownych roszczeń wobec Odbiorców naruszających te prawa.

§ 10

Z uwagi na nieodpłatny charakter usługi Newsletter BDO Legal nie zapewnia możliwości jej reklamacji.

§ 11

Świadczenie usługi opisanej w § 2 może mieć miejsce na rzecz anonimowego Odbiorcy, o ile Odbiorca ten wskaże przy zawieraniu Umowy adres e-mail, którego brzmienie nie pozwala na ustalenie przez BDO Legal tożsamości tego Odbiorcy.

§ 12

Zakazane jest zamieszczanie przez Odbiorcę w formularzu zapisu na Newsletter lub w korespondencji z BDO Legal treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2018. Każdorazowe zmiany treści Regulaminu odnoszą skutek w terminie siedmiu dni od doręczenia Odbiorcom Regulaminu w zaktualizowanej wersji drogą elektroniczną.