W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Dopłaty do energii dla średnich i dużych przedsiębiorstw
Artykuł:

Dopłaty do energii dla średnich i dużych przedsiębiorstw

29 listopada 2019

Mariusz Baran , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |

Wniosek o udzielenie dopłat do energii za okres kwartału kalendarzowego mogą składać przedsiębiorcy średni oraz duży (czyli tacy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników) zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Powyższa nowelizacja jest wynikiem dyskusji prowadzonych między Komisją Europejską a polskim rządem. Komisja obawiała się, że wspomaganie średnich i dużych przedsiębiorstw przez państwo doprowadziłoby do faworyzowania jednych przedsiębiorców nad drugich, co naruszałoby unijne przepisy regulujące zakaz nieuczciwej konkurencji. Końcowo uznała jednak proponowane przez polski rząd dofinansowanie za pomoc de minimis, czyli pomoc na tyle drobną, że nie zagraża zasadom wolnego rynku. W opublikowanym przez siebie komunikacie uznała, że:

Środek przyniesie korzyści firmom działającym w Polsce w sektorach, w których występują znaczne koszty energii elektrycznej i które są szczególnie narażone na konkurencję międzynarodową. Rekompensata zostanie przyznana poprzez częściowy zwrot kosztów energii elektrycznej kwalifikującym się przedsiębiorstwom.

Dofinansowanie oblicza się jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez przedsiębiorcę w okresie do 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2019 r.

Skoro dopłaty do energii są objęte pomocą de minimis, do ubiegania się o nią znajdzie zastosowanie cała procedura związana z jej udzielaniem. Wniosek będzie więc obejmować formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Wniosek obejmować będzie także oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dofinansowanie przysługuje za okres od lipca do grudnia 2019 r. Wnioski można składać do dnia 30 czerwca 2020 r. za pośrednictwem portalu Zarządcy Rozliczeń S.A. w formie elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Link do portalu: https://www.zrsa.pl/.