W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od starosty
Artykuł:

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od starosty

02 kwietnia 2020

Małgorzata Mędrala , Radca Prawny, Doktor Nauk Prawnych |

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła dla pracodawców możliwość uzyskiwania dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Wniosek o dofinansowanie można złożyć do powiatowego urzędu pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Jakie są warunki uzyskania dofinansowania od starosty?

Warunki zawarcia umowy ze starostą są następujące:

  1. spadek obrotów gospodarczych z powodu koronawirusa - rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy (po 1 stycznia 2020 r) w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego;
  2. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości przez Spółkę;
  3. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  4. posiadanie statusu mikro, małego albo średniego przedsiębiorcy.

Ile może wynosić dofinansowanie?

Kwota dofinansowania jest zależna od wysokości spadku obrotów gospodarczych, zgodnie z poniższą tabelą.

Spadek obrotów gospodarczych

Maksymalna kwota dofinansowania

Co najmniej 30%

Kwota stanowiąca sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1300 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika

Co najmniej 50%

Kwota stanowiąca sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 1820 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

Co najmniej 80%

Kwota stanowiąca sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2340 zł brutto), powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

 

Dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Okres ten może być jednak przedłużony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie przez okres dofinansowania oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku niedotrzymania tego warunku Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji oraz pomocy w zakresie formalności, zachęcamy do kontaktu z naszą specjalistką w tym zakresie:

dr Małgorzata Mędrala

[email protected]