W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
 • Możliwość uzyskania pomocy w utrzymaniu płynności finansowej od Agencji Rozwoju Przemysłu
Artykuł:

Możliwość uzyskania pomocy w utrzymaniu płynności finansowej od Agencji Rozwoju Przemysłu

20 kwietnia 2020

Dorota Szlachetko-Reiter , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

W ramach zapowiedzianego rozszerzania tzw. „tarczy antykryzysowej”, Sejm uchwalił ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 695 (dalej jako: „Specustawa”).

Specustawa wprowadza do systemu pomocowego dla przedsiębiorców możliwość uzyskania wsparcia od Agencji Rozwoju Przemysłu lub jej spółki zależnej w celu zapewnienia przedsiębiorcy płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia?

Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są przedsiębiorcy, u których:

 1. nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu koronawirusa rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 2. nie ogłoszono upadłości i nie otwarto postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub restrukturyzację, postępowanie w sprawie udzielenia wsparcia ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego rozpatrzenia wniosku

Jakie są formy udzielenia wsparcia?

Wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu może być udzielane w formie:

 1. pożyczki;
 2. gwarancji;
 3. poręczenia;
 4. leasingu;
 5. innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe wsparcie jest udzielane na warunkach rynkowych.

Warto zaznaczyć, że wsparcie może być także udzielane w formie innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych, o ile strony umowy tak postanowią.

Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

Należy także zwrócić uwagę na to, że zgodnie ze Specustawą uzyskanie wsparcia jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca w odpowiedni sposób zabezpieczy zwrot uzyskanych środków.

Na jakiej podstawie udzielane jest wsparcie?

Przedsiębiorca, aby uzyskać wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu musi złożyć odpowiedni wniosek. Następnie, pomiędzy przedsiębiorcą a Agencją Rozwoju Przemysłu zawierana jest umowa, na podstawie której udziela się wsparcia.

Obecne wsparcie od Agencji Rozwoju Przemysłu

 ARP S.A. już teraz ogłosiła na swojej stronie internetowej ofertę „Tarcza Antykryzysowa” zawierającą leasing operacyjny z karencją w spłacie, pożyczkę obrotową na pokrycie deficytu w kapitale obrotowym i pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Aktualnie oferta jest dostępna dla przedsiębiorców spełniających następujące warunki:

 1. status firmy z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. prowadzenie działalności przez minimum 12 miesięcy,
 3. przychody wnioskodawcy za ostatni okres obrachunkowy wyniosły co najmniej 4 mln. zł,
 4. zakończenie ostatniego roku obrachunkowego z pozytywnym wynikiem EBIDTA (wynik operacyjny+amortyzacja).

Z uwagi na to, że postanowienia Specustawy upoważniają ARP S.A. i spółki od niej zależne do udzielania wsparcia w znacznie szerszym zakresie niż jest to określone w ofercie ARP S.A. ogłoszonej na jej stronie, oferta ta powinna ulec zmianom.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji oraz pomocy w zakresie formalności, zachęcamy do kontaktu z naszą specjalistką w tym zakresie:

Dorota Szlachetko-Reiter

[email protected]