W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Swobodny przepływ towarów – ułatwienia wymiany, ale także ryzyko nowych kar dla przedsiębiorców
Artykuł:

Swobodny przepływ towarów – ułatwienia wymiany, ale także ryzyko nowych kar dla przedsiębiorców

27 lutego 2020

Dorota Szlachetko-Reiter , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

Zasada swobodnego przepływu towarów

Swobodny przepływ towarów to jedna z kluczowych zasad rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której poświęconych zostało szereg aktów prawnych na szczeblu wspólnotowym oraz krajowym. Ponadto, w zakresie tym funkcjonuje także bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którym państwa członkowskie nie mogą zakazywać sprzedaży na swoich terytoriach towarów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim. W wyniku ewolucji regulacji w tym zakresie, przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku wspólnotowym otrzymują sukcesywnie nowe prawa, ale są też obejmowani nowymi obowiązkami.

19 kwietnia 2020 roku zacznie być bezpośrednio stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Rozporządzenie to znacząco pogłębia zasadę wewnątrzwspólnotowego swobodnego przepływu towarów, gdyż poprzez zobligowanie właściwych organów administracyjnych do respektowania wyników badań przeprowadzonych w jednym państwie członkowskim, eliminuje bariery, które w pewien sposób mogły blokować ekspansję na inne rynki krajowe wewnątrz Unii Europejskiej.

Co zmienia rozporządzenie?

Rozporządzenie 2019/515 wprowadza względem producentów towarów, które są lub mają zostać udostępnione na rynku w innym państwie członkowskim, instytucję dobrowolnego oświadczenia o zgodnym z prawem wprowadzeniu do obrotu towarów, w celu wykazania przed właściwymi organami państwa członkowskiego przeznaczenia, że towary te zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym państwie członkowskim. Takie oświadczenie, uzupełnione o stosowne dowody potwierdzające zgodne z prawem dopuszczenie towaru do obrotu w jednym państwie, pozwoli zminimalizować ryzyko niedopuszczenia do obrotu tego towaru na innym rynku, lub bezpodstawnego jego wycofania, jeśli towar już występuje w danym kraju. Zgodnie z założeniami unijnego ustawodawcy, rozporządzenie ma jednoznacznie doprecyzowywać, kiedy zasada wzajemnego uznawania powinna być stosowana. Dotychczas negatywnym zjawiskiem występującym w praktyce, na które zwracano uwagę, była konieczność powtórnego przeprowadzenia badań nad danym towarem w przypadku chęci wprowadzenia go na inny rynek, przed jaką stawał producent tego towaru. Powodowało to niepotrzebne obciążenia związane z ponoszeniem dodatkowych kosztów oraz koniecznością przechodzenia niezbędnych procedur administracyjnych.

Ustawa doprecyzuje unijne przepisy

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania opisanego wyżej rozporządzenia, Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 (…) oraz wskazaniu organu prowadzącego Punkt Kontaktowy do spraw Produktów, w którym to projekcie ustalona została wysokość kar administracyjnych grożących przedsiębiorcom za naruszenie przepisów rozporządzenia 2019/515. Właściwy organ administracji państwowej po dokonaniu oceny oświadczenia zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w rozporządzeniu, będzie mógł nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości do 100.000 złotych.

Ustawa ustala także organ właściwy do prowadzenia Punktu Kontaktowego do spraw Produktów w rozumieniu art. 9 rozporządzenia 2019/515, którym będzie Minister właściwy do spraw gospodarki. Należy tu wskazać, że Komisja Europejska została zobowiązana do zapewnienia współpracy administracyjnej wszystkich Punktów Kontaktowych na terytorium Unii Europejskiej w celu umożliwienia płynnej wymiany odpowiednich zasobów oraz wyeliminowania negatywnych efektów związanych z transgranicznym prowadzeniem działalności.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wchodzące w życie regulacje powinny ułatwić funkcjonowanie tym przedsiębiorcom, którzy dostarczają lub mają zamiar dostarczać towary na wiele rynków wewnątrz Unii Europejskiej. Wprowadzenie sankcji za naruszenie przepisów w postaci kary pieniężnej zobliguje jednak tych przedsiębiorców do przyłożenia szczególnej uwagi do treści składanych oświadczeń odnoszących się do wprowadzanych przez nich towarów.