W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Tarcza 4.0 pozwala wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji
Artykuł:

Tarcza 4.0 pozwala wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji

26 stycznia 2021

Katarzyna Zajas - Aydogan , Partner, Radca Prawny |
Rafał Kulpa , Prawnik |

Ustawa z 19 czerwca 2020 r. o  dopłatach do  oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym   skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nazywana „Tarczą 4.0” wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu złagodzenie skutków epidemii dla przedsiębiorców. Jednym z przepisów jaki wprowadzony został w ramach nowelizacji jest przepis art. 15gf ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19, przewidujący ustawową możliwość wypowiedzenia umownego zakazu działalności konkurencyjnej.

Zgodnie z art. 15gf ustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło, na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. Zaznaczyć należy, że możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy nie jest uzależniona od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych przesłanek, np. pogorszenia kondycji finansowej. Do wypowiedzenia uprawniony jest natomiast tylko strona, na rzecz której został ustanowiony został zakaz konkurencji (np. pracodawca, zleceniodawca, spółka z którą członek zarządu miał kontrakt menadżerski).

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że umożliwienie wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji podyktowane jest trudną sytuacją pracodawców, którzy nie są w stanie ponosić wszystkich kosztów prowadzenia działalności. W ocenie autorów projektu uzasadnia to przyznanie im uprawnienia do jednostronnego wypowiadania umów o zakazie konkurencji, na mocy których pracodawcy są często obowiązani do wypłaty odszkodowania po ustaniu stosunku pracy.

Możliwość wypowiedzenia umowy na podstawie art. 15gf została przewidziana w czasie  obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 bez dalszych wymogów. Przepis ten znajdzie więc zastosowanie zarówno do umów o zakazie konkurencji, które zostały zawarte przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak i do umów zawartych w czasie obowiązywania tych stanów. Regulacja wiąże bowiem obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego z chwilą wypowiedzenia umowy, nie zaś z momentem jej zawarcia czy rozpoczęcia okresu obowiązywania zakazu konkurencji.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy wpływa na wysokość odszkodowania, które przysługuje pracownikowi związanemu zakazem konkurencji. Podmiot zatrudniający jest bowiem zwolniony z zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy. W związku z tym roszczenia o zapłatę odszkodowania przysługują wyłącznie za okres do wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie pociąga za sobą przy tym innych negatywnych skutków dla wypowiadającego, takich jak obowiązek zapłaty kary umownej. Oczywiście wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w omawianym tu trybie skutkuje ustaniem także zobowiązań drugiej strony – czyli przede wszystkim zobowiązania do powstrzymywania się od działań objętych zakazem konkurencji.