W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych
Artykuł:

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

23 lutego 2021

Maria Czubińska , Radca prawny |

W dniu 18 lutego 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. To dokument wyznaczający ramy prawne do rozwoju farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Przepisy kompleksowo regulować mają inwestycje w morskie farmy wiatrowe, od rozpoczęcia procesu inwestycyjnego po moment ich likwidacji. W ustawie znajdują się więc zapisy dotyczące zasad i warunków udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w morskich farmach wiatrowych, przygotowania oraz realizowania inwestycji w zakresie budowy takich farm, a także zasad przyłączania elektrowni wiatrowych morskich do sieci przesyłowej.

Czym jest morska farma wiatrowa?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji.

Jaki jest cel ustawy?

Ustawa wpisuje się w założenia strategii Unii Europejskiej na rzecz morskich odnawialnych źródeł energii, która zakłada przyspieszony rozwój morskiej energetyki wiatrowej (tzw. offshore) w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami strategii, moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej ma wzrosnąć z obecnych 12 GW do 60 GW w 2030 i do 300 GW w 2050 r.

Ustawa ma również wychodzić naprzeciw potrzebie szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym. Zgodnie z Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 przewidywany jest wzrost udziału OZE do ok. 27 % w produkcji energii elektrycznej netto. Dla realizacji tego celu wprowadzony zostaje system wsparcia dla morskiej energetyki wiatrowej oraz szereg usprawnień administracyjnoprawnych, mających umożliwić bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Rządowe wsparcie finansowe

W ramach systemu wsparcia wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którym zostanie udzielone wsparcie, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda – w praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Ze względu na skalę projektów i konieczność zaangażowania znacząco większego kapitału w porównaniu do nakładów inwestycyjnych wytwórców wykorzystujących pozostałe technologie OZE, przyjęto także dłuższy niż w przypadku innych technologii okres wsparcia offshoru, tj. 25 lat. Odpowiada on przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej.

W pierwszej fazie systemu wsparcia, do którego możliwość wejścia będzie istnieć do 30 czerwca 2021 r., wsparcie przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy energii. Natomiast w kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie w formule konkurencyjnych aukcji. Pierwsza aukcja dla morskich farm wiatrowych zaplanowała została na rok 2025.

W pierwszej fazie wsparcia będą mogły wziąć udział projekty o najwyższym poziomie zaawansowania procesu inwestycyjnego, gwarantujące wytworzenie energii przed 2030 r., zlokalizowane na obszarze gwarantującym najniższy uśredniony koszt energii elektrycznej.

Opłata koncesyjna

Nowością będzie także opłata od morskich farm wiatrowych, w formie dodatkowej opłaty koncesyjnej, która będzie swego rodzaju odpowiednikiem podatku od nieruchomości. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie udzielona koncesja na wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, wnosić  będzie corocznie do budżetu państwa dodatkową opłatę, obciążającą koszty jego działalności.