W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • Zasady kumulacji pomocy publicznej wypłacanej z powodu COVID-19
Artykuł:

Zasady kumulacji pomocy publicznej wypłacanej z powodu COVID-19

29 lipca 2020

Dorota Szlachetko-Reiter , Partner Zarządzający, Radca Prawny |

W Polsce z powodu pandemii koronawirusa rząd uruchomił szereg programów pomocowych dla przedsiębiorców. Najpopularniejszymi programami wsparcia są:

  1. programy Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (subwencje finansowe);
  2. programy Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorców (pożyczki płynnościowe i pożyczki preferencyjne);
  3. gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
  4. dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników od starosty;
  5. dopłaty do oprocentowania kredytów;
  6. zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne;
  7. zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Wszystkie powyższe programy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zgodne z komunikatem Komisji Europejskiej pt. „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (dalej jako: „Tymczasowe Ramy Pomocy”). Jest to istotne, ponieważ zasady kumulacji powyższych programów zależą bezpośrednio od numeru sekcji, do której dany program pomocowy został zakwalifikowany w Tymczasowych Ramach Pomocy.

Na wstępie należy również zaznaczyć, że wszystkie powyższe programy można praktycznie swobodnie kumulować z pomocą de minimis – tzn. uzyskanie pomocy de minimis nie wpływa na limity wsparcia w ramach powyższych programów i na odwrót. Jednak przedsiębiorca powinien także pamiętać, że zasadą jest, że nie można uzyskać kilku środków wsparcia dla tych samych kosztów kwalifikowanych – przykładowo: przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia tych samych pracowników z kilku programów pomocy publicznej.

Zasady kumulacji zostaną przedstawione na przykładzie powyższych najpopularniejszych programów pomocowych.

Do jakich sekcji należą poszczególne programy pomocowe?

Dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców należą do sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy.

Gwarancje udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego należą do sekcji 3.2. Tymczasowych Ram Pomocy.

Pożyczki płynnościowe i preferencyjne Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych przedsiębiorców należą do sekcji 3.3. Tymczasowych Ram Pomocy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od starosty należą do sekcji 3.10. Tymczasowych Ram Pomocy.

Jak można kumulować ze sobą poszczególne programy?

Pomoc z sekcji 3.1. kumuluje się z innymi programami z sekcji 3.1. aż do osiągnięcia limitu. Limit ten wynosi z zasady 800 tys. euro. Wyjątkowo dla przedsiębiorstw z sektorów rybołówstwa i akwakultury wynosi on 120 tys. euro, a dla przedsiębiorstw z sektorów produkcji podstawowej produktów rolnych 100 tys. euro. Pomoc z sekcji 3.1. kumuluje się z pomocą z sekcji 3.2 i 3.3 bez ograniczeń. Pomoc z sekcji 3.1., która jest przeznaczona na konkretne koszty kwalifikowane, kumuluje się z pomocą z sekcji 3.10. w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej wysokości określonej w programie z sekcji 3.10.

A zatem, w odniesieniu do powyższych programów, dopłaty do oprocentowania kredytów, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz subwencje finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw kumulują się ze sobą i łącznie nie powinny przekroczyć (z zasady) 800 tys. euro. Bez ograniczeń mogą być natomiast łączone z innymi programami wsparcia, z jednym zastrzeżeniem - przedsiębiorca nie może uzyskać zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczna oraz w tym samym okresie uzyskać dofinansowania na opłacenie tych składek (wówczas dofinansowanie będzie się ograniczało do wynagrodzeń pracowników). Ponadto, powyższe programy kumulują się z pomocą z sekcji 3.10. (subsydia dla wynagrodzeń pracowników) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych.

Pomoc z sekcji 3.2. i 3.3. kumuluje się z pomocą z sekcji 3.1. bez ograniczeń. Nie można łączyć pomocy z sekcji 3.2. oraz 3.3. w odniesieniu do tej samej kwoty pożyczki, jednak można łączyć pomoc z sekcji 3.2. oraz 3.3. w odniesieniu do różnych pożyczek (raz otrzymać pożyczkę preferencyjną oraz gwarancję w odniesieniu do innej pożyczki). Co jednak istotne limitem pomocy z sekcji 3.2 lub 3.3. (lub łączonych w odniesieniu do różnych pożyczek) jest, w pewnym uproszczeniu, z zasady dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę lub 25 % łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. A  zatem można łączyć bez ograniczeń gwarancje, pożyczki płynnościowe i pożyczki preferencyjne z dopłatami do oprocentowania kredytów, zwolnieniami z ubezpieczeń społecznych, zwolnieniami z podatku od nieruchomości oraz subwencjami finansowymi PFR dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak uzyskane gwarancje oraz pożyczki płynnościowe i preferencyjne (w odniesieniu do różnych pożyczek) nie powinny z zasady przekroczyć łącznie wyżej wskazanych limitów.

Pomoc z sekcji 3.10. w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych można łączyć z innymi formami pomocy publicznej. Z zasady miesięczne subsydium nie powinno przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto (w tym składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę). Jednak w przypadku łączenia sekcji 3.10. z innymi formami wsparcia, łączne wsparcie nie może prowadzić do „nadmiernej rekompensaty kosztów wynagrodzeń przedmiotowych pracowników”. W praktyce zasada ta będzie dotyczyła łączenia dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne ze zwolnieniem z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (kwestia ta była już jednak wyjaśniania powyżej). Ponadto, subsydiowanie wynagrodzeń może być dodatkowo łączone z odroczeniem płatności podatków i płatności składek na ubezpieczenie społeczne.

Czy zasady kumulacji dla grup kapitałowych są odmienne?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w „wyjaśnieniach w zakresie art. 15zzb-15zze ustawy antykryzysowej” uznał, że przy badaniu limitów z sekcji 3.1. Tymczasowych Ram Pomocy należy wziąć pod uwagę wsparcie udzielone przez polskie władze nie tylko danemu przedsiębiorcy, ale również jego podmiotom powiązanym (w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014) – czego, według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie trzeba robić przy badaniu kumulacji chociażby programów z sekcji 3.10. Tymczasowych Ram Pomocy.

Podsumowanie

Kumulacja wsparcia uzyskanego z programów pomocowych wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 zależy od kwalifikacji danego wsparcia do poszczególnych sekcji z Tymczasowych Ram Pomocy. Przy analizowaniu limitów kumulacji wsparcia należy wziąć pod uwagę również relację poszczególnych sekcji w stosunku do siebie nawzajem.

Zasady kumulacji są niełatwe i mogą wśród przedsiębiorców wywoływać wiele wątpliwości. Dlatego też zaleca się, aby konkretne limity przedsiębiorca konsultował z profesjonalnym doradcą prawnym, który weźmie pod uwagę konkretną sytuację prawną przedsiębiorcy.