W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Cookie.
  • ZUS zwróci nadpłacone składki - nowe przepisy zmieniają zasady zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne w związku z wystąpieniem COVID-19 dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społ.
Artykuł:

ZUS zwróci nadpłacone składki - nowe przepisy zmieniają zasady zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne w związku z wystąpieniem COVID-19 dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społ.

26 października 2020

Ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono modyfikację zasad zwolnień ze składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców zatrudniających nie więcej niż 49 osób.

1. Czego dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy tych przedsiębiorców, którzy pomimo złożenia w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020 roku, składki te opłacili w całości lub części.

 

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej[1] w art. 31zo przewidywały, iż przedmiotem zwolnienia ze składek za okres od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 r. mogły być wyłącznie składki, które nie zostały opłacone. Oznaczało to, że znaczna część pracodawców z różnych przyczyn, w tym również tych związanych z nieprecyzyjnym i często niejasnym znaczeniem przepisów poszczególnych tarcz antykryzysowych, składki za okres zwolnienia opłaciło i nie mogło skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę ulgi, pomimo spełnienia pozostałych przesłanek. Nie budzi przy tym wątpliwości, że zwłaszcza przy znacznym spadku obrotów koszt związany z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne prowadzić mógł do istotnego pogorszenia ich płynności finansowej.

 

Na mocy znowelizowanych przepisów, obowiązujących od 20 września 2020 r., zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 1 marca 2020 roku do 31 maja 2020 r. obowiązuje także wówczas, gdy składki za ten okres zostały już opłacone lub gdy na ich poczet Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył nienależnie opłacone składki (nadpłaty). Warunkiem uzyskania zwolnienia jest jednak złożenie przez przedsiębiorcę stosownego wniosku do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Zgodnie z nowymi przepisami nie jest konieczne złożenie nowego wniosku, a rozpoznaniu podlegać będzie ten złożony w pierwotnie przewidzianym terminie. Oznacza to natomiast, że Ci pracodawcy, którzy wniosku nie złożyli w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia.

 

Przedsiębiorcy, którzy opłacili składki za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., będą mogli złożyć wniosek o zwrot opłaconych składek zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Brak wniosku skutkować będzie natomiast zaliczeniem już dokonanych wpłat na poczet przyszłych należności względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Ocena regulacji

Omawianą zmianę ocenić należy pozytywnie. Dynamiczna sytuacja gospodarczo-społeczna, a także szybko zmieniające się otoczenie prawne w początkach pandemii COVID-19, spowodowały, że wielu przedsiębiorców nie było pewnych, czy nieopłacenie składek nie będzie miało dla nich negatywnych konsekwencji prawnych. W efekcie spora grupa pracodawców, pomimo spełnienia warunków przewidzianych w tarczy antykryzysowej i złożenia stosownego wniosku, nie skorzystała ze zwolnień, które im przysługiwały, co prowadziło do nieuprawnionego różnicowania podmiotów znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej. Nowelizacja przepisów nierówność tę usuwa.

 


[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)