• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 206
1  2 3 4 5 ...
27 lutego 2020

Zasada swobodnego przepływu towarówSwobodny przepływ towarów to jedna z kluczowych zasad rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której poświęconych zostało szereg aktów prawnych na szczeblu wspólnotowym oraz krajowym. Ponadto, w zakresie tym funkcjonuje także bogate orzecznictwo Trybunału...

/pl-pl/publikacje/2020/swobodny-przepływ-towarow-–-ułatwienia-wymiany,-ale-takze-ryzyko-nowych-kar-dla-przedsiebiorcow
23 lutego 2020

W dniu 24 marca 2020 r. w życie wchodzi ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta istotnie zmienia zasady prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wprowadza...

/pl-pl/publikacje/2020/ułatwienia-w-postepowaniu-upadłosciowym-dla-jednoosobowych-przedsiebiorcow
20 lutego 2020

Przeprocedowana w trzy miesiące ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przyjęta po poprawkach Senatu 13 lutego 2020 r., ma za zadanie wyjść naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) i...

/pl-pl/publikacje/2020/sady-do-spraw-z-zakresu-prawa-własnosci-intelektualnej-–-ciag-dalszy-zmian-działania-sadownictwa
19 lutego 2020

Zgodnie z treścią uchwały Sądu Najwyższego, przekreślenie weksla - na podstawie § 90 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 259) - przed zakończeniem postępowania, w którym został...

/pl-pl/publikacje/2020/skasowanie-weksla-przez-przekreslenie,-nie-powoduje-utraty-jego-mocy
30 stycznia 2020

W dniu 19 lipca 2019 roku (sygn. akt. II CSK 528/18) zapadł wyrok Sądu Najwyższego, który dał asumpt do kolejnych rozważań nad tematyką odpowiedzialności członków zarządu z art. 299 KSH. Przedmiotem orzeczenia jest m.in. wyjaśnienie, dlaczego samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub...

/pl-pl/publikacje/2020/o-uchyleniu-sie-od-odpowiedzialnosci-z-art-299-ksh…
30 stycznia 2020

Do 30 czerwca 2020r. spółki mają obowiązek opracować politykę wynagrodzeń. Kto i w jakim zakresie odpowiada za jej przygotowanie? W jakim zakresie Zarząd ponosi odpowiedzialność? Jakie elementy należy zawrzeć w polityce wynagrodzeń? Na te i wiele innych pytań odpowie Dorota Szlachetko-Reiter...

/pl-pl/aktualnosci/2020/okiem-prawnika-bdo-legal-obowiazkowa-polityka-wynagrodzen-wideo
30 stycznia 2020

Z analizy aneksu nr 2 do Krajowej Oceny Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu z 2019 roku (dalej jako: „Krajowa Ocena Ryzyka”) wynika, że instytucje obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „Ustawa”) nie przekazują...

/pl-pl/publikacje/2020/wielu-przedsiebiorcow-nie-realizuje-obowiazkow-informacyjnych-z-aml
30 stycznia 2020

W styczniu tego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Volkswagen Group Polska sp. z o.o. najsurowszą karę w historii tego organu – ponad 120 milionów złotych. Prezes UOKiK uznał, że spółka stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe i praktyki naruszające zbiorowe interesy...

/pl-pl/publikacje/2020/granice-reklamy,-problemy-z-reklamacja-i-rekordowa-kara-uokik-–-jak-uniknac-błedow-volkswagena
30 stycznia 2020

1 stycznia 2020 r. weszło w życie większość postanowień Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Uchwalenie tych przepisów stanowi realizację wdrażanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „pakietu przyjazne państwo...

/pl-pl/publikacje/2020/łatwiejsza-sukcesja-przedsiebiorstw-–-nowe-przepisy-juz-obowiazuja
Wyświetlono 1 - 10 of 206
1 2 3 4 5 ...