• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 188
1  2 3 4 5 ...
29 listopada 2019

Wniosek o udzielenie dopłat do energii za okres kwartału kalendarzowego mogą składać przedsiębiorcy średni oraz duży (czyli tacy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników) zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w...

/pl-pl/publikacje/2019/dopłaty-do-energii-dla-srednich-i-duzych-przedsiebiorstw
27 listopada 2019

Z dniem 7 listopada 2019 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.” lub „kodeks”), wprowadzająca nowy, odrębny tryb postępowania gospodarczego. Odrębna regulacja postępowania gospodarczego nie po raz pierwszy pojawia się w procedurze cywilnej – postępowanie w...

/pl-pl/publikacje/2019/rewolucja-dla-przedsiebiorcow-w-postepowaniu-cywilnym
24 listopada 2019

16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft, której prawo do odliczenia VAT zostało zakwestionowane przez węgierskie organy podatkowe z uwagi na zarzut świadomego udziału w oszustwie podatkowym.

/pl-pl/publikacje/2019/szansa-na-podwazenie-decyzji-karuzelowych”
21 listopada 2019

5 listopada 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa nowelizująca”),...

/pl-pl/publikacje/2019/wiele-nowych-zmian-i-obowiazkow-dla-społek-giełdowych-nowe-zasady-transakcji-z-podmiotami-powiazan
20 listopada 2019

6 listopada 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

/pl-pl/publikacje/2019/wazna-zmiana-w-prawie-społek-–-obowiazkowa-polityka-wynagrodzen-w-społkach-publicznych
13 listopada 2019

13 października 2019 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawy) ustanawiające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej Rejestr).

/pl-pl/publikacje/2019/rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-–-wyzwanie-dla-społek
08 listopada 2019

Najwybitniejsi eksperci i praktycy corporate governance spotkali się 7 listopada br. w Dąbrowie Górniczej na dziewiątym, corocznym spotkaniu „Konferencja Rada Nadzorcza”. W trakcie spotkania, po raz piąty, przyznano wyróżnienie Człowiek Corporate Governance, które w tym roku trafiło na ręce...

/pl-pl/aktualnosci/2019/bdo-legal-oficjalnym-partnerem-konferencji-rada-nadzorcza-2019-zdjecia
30 października 2019

Od ponad 3 lat obowiązuje Rozporządzenie MAR, natomiast w lipcu 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie prospektowe. Oba te akty prawa unijnego, jak również dostosowane (a jednocześnie ciągle dostosowywane) do nich przepisy krajowe przewidują wysokie sankcje pieniężne za naruszenie ich...

/pl-pl/publikacje/2019/nowosci-z-knf-–-czy-jest-juz-znany-nowy-taryfikator”
29 października 2019

Szeroko komentowana w ostatnim czasie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”) nie ominęła również regulacji dotyczących postępowania arbitrażowego. Zmiany w tym zakresie wprowadzono ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń...

/pl-pl/publikacje/2019/rozszerzenie-zdolnosci-arbitrazowej-w-sporach-korporacyjnych
Wyświetlono 1 - 10 of 188
1 2 3 4 5 ...