• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 83
1  2 3 4 5 ...
30 grudnia 2019

Wpływ akcjonariuszy na wynagrodzeniaW ustawie o ofercie publicznej pojawił się rozdział 4A regulujący uchwalanie polityki wynagrodzeń oraz sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach finansowych. Zgodnie z nim, od tej pory to walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie przyjmować w drodze wiążącej...

/pl-pl/publikacje/2019/nowe-regulacje-–-polityka-wynagrodzen-i-sprawozdanie-o-wynagrodzeniach
30 grudnia 2019

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), której przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2020 r., przyznaje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowe uprawnienia związane z kontrolowaniem, czy dany...

/pl-pl/publikacje/2019/nowe-uprawnienia-uokik-–-mozliwosc-badania-jednolitych-plikow-kontrolnych-przedsiebiorcow
27 grudnia 2019

Wyrokiem z dnia 7 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie i Sąd Okręgowy w Opolu. Oba sądy krajowe rozpatrywały sprawy z powództwa Profi Credit Polska S.A...

/pl-pl/publikacje/2019/sad-powinien-z-urzedu-badac-abuzywnosc-porozumienia-wekslowego-–-wyrok-tsue
26 grudnia 2019

Co wprowadza nowelizacja?1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „ustawa nowelizacyjna”).

/pl-pl/publikacje/2019/rozszerzenie-obowiazku-posiadania-strony-internetowej-na-społki-akcyjne-niepubliczne-oraz-ska
29 listopada 2019

Wniosek o udzielenie dopłat do energii za okres kwartału kalendarzowego mogą składać przedsiębiorcy średni oraz duży (czyli tacy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników) zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, w...

/pl-pl/publikacje/2019/dopłaty-do-energii-dla-srednich-i-duzych-przedsiebiorstw
27 listopada 2019

Z dniem 7 listopada 2019 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.” lub „kodeks”), wprowadzająca nowy, odrębny tryb postępowania gospodarczego. Odrębna regulacja postępowania gospodarczego nie po raz pierwszy pojawia się w procedurze cywilnej – postępowanie w...

/pl-pl/publikacje/2019/rewolucja-dla-przedsiebiorcow-w-postepowaniu-cywilnym
24 listopada 2019

16 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotny wyrok w sprawie węgierskiej spółki Glencore Agriculture Hungary Kft, której prawo do odliczenia VAT zostało zakwestionowane przez węgierskie organy podatkowe z uwagi na zarzut świadomego udziału w oszustwie podatkowym.

/pl-pl/publikacje/2019/szansa-na-podwazenie-decyzji-karuzelowych”
21 listopada 2019

5 listopada 2019 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: „Ustawa nowelizująca”),...

/pl-pl/publikacje/2019/wiele-nowych-zmian-i-obowiazkow-dla-społek-giełdowych-nowe-zasady-transakcji-z-podmiotami-powiazan
20 listopada 2019

6 listopada 2019 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

/pl-pl/publikacje/2019/wazna-zmiana-w-prawie-społek-–-obowiazkowa-polityka-wynagrodzen-w-społkach-publicznych
Wyświetlono 1 - 10 of 83
1 2 3 4 5 ...