• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 1 - 9 of 59
1  2 3 4 5 ...
30 lipca 2019

Wykupienie wczasów za pośrednictwem biura podróży jest o wiele szybsze, prostsze oraz wygodniejsze, niż planowanie podróży we własnym zakresie. Zawsze istnieje jednak ryzyko, że wykupione przez nas wczasy będą różniły się od tych, które były przedstawione w przyjętej przez nas ofercie – czy to z...

/pl-pl/publikacje/2019/niedozwolone-klauzule-umowne-stosowane-przez-biura-podrozy
30 lipca 2019

W zeszłym miesiącu obchodziliśmy 3. „rocznicę” wejścia w życie rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku, nazywanego rozporządzeniem MAR. Wysokie kary przewidziane w treści samego rozporządzenia oraz znowelizowanych przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie...

/pl-pl/publikacje/2019/pierwsze-kary-knf-na-podstawie-rozporzadzenia-mar
25 lipca 2019

W dniu 4 lipca 2019 r. przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 24 lipca 2019 r. Celem nowelizacji ma być przyspieszenie postępowania sądowego, zapewnienie lepszej koncentracji materiału...

/pl-pl/publikacje/2019/co-sie-zmieni-w-kpc
19 lipca 2019

Ponad rok temu, 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub...

/pl-pl/publikacje/2019/nowy-obowiazek-dla-społek-centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
15 lipca 2019

Opublikowana 14 maja 2019 r. opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, G. Pitruzzelliego, wydana w sprawie C-260/18 Dziubak, zelektryzowała zarówno polskich „frankowiczów”, jak i banki, z którymi walczą.

/pl-pl/publikacje/2019/kredyty-frankowe-–-szansa-na-przełom
26 czerwca 2019

Od 26 czerwca 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”). Czy zmiany te wprowadzają ułatwienia dla przedsiębiorców i innych uczestników obrotu gospodarczego niebędących rolnikami?

/pl-pl/publikacje/2019/od-czerwca-łatwiejszy-obrot-gruntami-rolnymi
25 czerwca 2019

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który w toku tej egzekucji dokonał przelewu egzekwowanej wierzytelności. Do przerwania biegu przedawnienia nie wystarczy identyczność wierzytelności, niezbędna...

/pl-pl/publikacje/2019/przerwanie-przedawnienia-nastepuje-jedynie,-co-do-zasady,-tylko-pomiedzy-stronami-postepowania
23 czerwca 2019

W dniu 21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 3641/16) wydał istotny wyrok z punktu widzenia problematyki bezprawnego ujawniania informacji poufnej stwierdzając, że „za bezprawne ujawnienie informacji poufnej (stanowiącej również tajemnicę zawodową) może być również uznane...

/pl-pl/publikacje/2019/takze-sugestia-moze-byc-informacja-poufna
20 czerwca 2019

CZYM JEST COMPLIANCE?Pojawiającym się coraz szerzej w biznesowej nomenklaturze sformułowaniem jest pojęcie compliance, oznaczające czynności podmiotu podejmowane w celu dostosowania jego działalności do obowiązujących norm prawnych oraz  zachodzących w nich zmianach, a także w celu nadzorowania...

/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-społce
Wyświetlono 1 - 10 of 59
1 2 3 4 5 ...