• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 10 - 18 of 83
1 2  3 4 5 ...
13 listopada 2019

13 października 2019 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej Ustawy) ustanawiające Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej Rejestr).

/pl-pl/publikacje/2019/rejestr-beneficjentow-rzeczywistych-–-wyzwanie-dla-społek
30 października 2019

Od ponad 3 lat obowiązuje Rozporządzenie MAR, natomiast w lipcu 2019 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie prospektowe. Oba te akty prawa unijnego, jak również dostosowane (a jednocześnie ciągle dostosowywane) do nich przepisy krajowe przewidują wysokie sankcje pieniężne za naruszenie ich...

/pl-pl/publikacje/2019/nowosci-z-knf-–-czy-jest-juz-znany-nowy-taryfikator”
29 października 2019

Szeroko komentowana w ostatnim czasie nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego („k.p.c.”) nie ominęła również regulacji dotyczących postępowania arbitrażowego. Zmiany w tym zakresie wprowadzono ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń...

/pl-pl/publikacje/2019/rozszerzenie-zdolnosci-arbitrazowej-w-sporach-korporacyjnych
27 października 2019

Nawiązując do naszego poprzedniego artykułu dotyczącego sprawy, rozpatrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod sygnaturą C-260/18 Dziubak nieco studzimy emocje, które wywołało wśród polskich „frankowiczów” orzeczenie Trybunału z 3 października 2019 r.

/pl-pl/publikacje/2019/frankowy”-wyrok-tsue-–-wszystko-w-rekach-sadow-polskich
21 października 2019

Do kogo skierowana jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”) zwykle kojarzona jest z obowiązkami dla banków i innych instytucji finansowych. Jest to błąd, który może dużo...

/pl-pl/publikacje/2019/wazne-zmiany-w-ustawie-o-przeciwdziałaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu
16 października 2019

Kwestia dopuszczalności waloryzacji umów zawartych w reżimie zamówień publicznych od lat była niejednoznaczna. Naprzeciw oczekiwaniom wykonawców i zamawiających wyszedł Urząd Zamówień Publicznych („UZP”) publikując długo oczekiwane stanowisko w tej sprawie.

/pl-pl/publikacje/2019/zamowienia-publiczne-–-łatwiej-zwaloryzowac-umowe
23 września 2019

Pierwsze przepisy nowej ustawy o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw weszły w życie 21 sierpnia tego roku. Ogólne omówienie niektórych zmian wprowadzonych tą ustawą było tematem artykułu „Co się zmieni w KPC?” opublikowanym 25 lipca tego roku. Warto jednak bardziej...

/pl-pl/publikacje/2019/dochodzenie-roszczen-trudniejsze-i-drozsze-–-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym-weszły-w-zycie
17 września 2019

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw zmieniono przepisy regulujące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zawarte w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na...

/pl-pl/publikacje/2019/organy-administracji-uchronia-przedsiebiorcow-przed-niedozwolona-pomoca-publiczna
13 września 2019

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której do historii przejdą akcje w formie dokumentu. Od momentu wejścia w życie zawartych w niej zmian, tj. od 1 stycznia 2021 r., wszystkie akcje spółek – zarówno imienne jak i na okaziciela...

/pl-pl/publikacje/2019/rewolucja-w-prawie-społek-–-obowiazkowa-dematerializacja-akcji
Wyświetlono 11 - 20 of 83
1 2 3 4 5 ...