• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 10 - 18 of 79
1 2  3 4 5 ...
21 października 2019

Do kogo skierowana jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”) zwykle kojarzona jest z obowiązkami dla banków i innych instytucji finansowych. Jest to błąd, który może dużo...

/pl-pl/publikacje/2019/wazne-zmiany-w-ustawie-o-przeciwdziałaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu
16 października 2019

Kwestia dopuszczalności waloryzacji umów zawartych w reżimie zamówień publicznych od lat była niejednoznaczna. Naprzeciw oczekiwaniom wykonawców i zamawiających wyszedł Urząd Zamówień Publicznych („UZP”) publikując długo oczekiwane stanowisko w tej sprawie.

/pl-pl/publikacje/2019/zamowienia-publiczne-–-łatwiej-zwaloryzowac-umowe
23 września 2019

Pierwsze przepisy nowej ustawy o zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego i niektórych innych ustaw weszły w życie 21 sierpnia tego roku. Ogólne omówienie niektórych zmian wprowadzonych tą ustawą było tematem artykułu „Co się zmieni w KPC?” opublikowanym 25 lipca tego roku. Warto jednak bardziej...

/pl-pl/publikacje/2019/dochodzenie-roszczen-trudniejsze-i-drozsze-–-zmiany-w-postepowaniu-cywilnym-weszły-w-zycie
17 września 2019

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw zmieniono przepisy regulujące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zawarte w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na...

/pl-pl/publikacje/2019/organy-administracji-uchronia-przedsiebiorcow-przed-niedozwolona-pomoca-publiczna
13 września 2019

W dniu 6 września 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację przepisów Kodeksu spółek handlowych, w wyniku której do historii przejdą akcje w formie dokumentu. Od momentu wejścia w życie zawartych w niej zmian, tj. od 1 stycznia 2021 r., wszystkie akcje spółek – zarówno imienne jak i na okaziciela...

/pl-pl/publikacje/2019/rewolucja-w-prawie-społek-–-obowiazkowa-dematerializacja-akcji
08 września 2019

Dnia 7 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Celem powyższej nowelizacji jest zwiększenie ochrony praw pracowników, będących słabszą stroną stosunku pracy. Wprowadziła ona serię ważnych zmian m.in. w kodeksie...

/pl-pl/publikacje/2019/rozszerzenie-praw-pracownikow-nowelizacja-kodeksu-pracy-z-7-wrzesnia-2019-r
27 sierpnia 2019

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 roku (sygn.. III CSK 146/17), po raz pierwszy zostało jednoznacznie wskazane stanowisko judykatury odnośnie skutków nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością od osoby która nie jest ich prawowitym właścicielem. Sąd zaznaczył, że...

/pl-pl/publikacje/2019/nabycie-udziałow-społki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-od-nieuprawnionego
25 sierpnia 2019

Dnia 6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi. Celem ustawy ma być walka z praktyką opóźniania się przedsiębiorców z zapłatą za dostarczone towary oraz usługi a także zjawiskiem nadmiernego, niczym...

/pl-pl/publikacje/2019/nowe-uprawnienia-uokik-w-walce-z-zatorami-płatniczymi
20 sierpnia 2019

Dnia 19 lipca 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD), w której uznał, że sprzedaż samochodu poleasingowego, wykupionego po zakończeniu leasingu na cele prywatne, w pewnych warunkach nie będzie opodatkowane...

/pl-pl/publikacje/2019/sprzedaz-samochodu-poleasingowego-bez-vat
Wyświetlono 11 - 20 of 79
1 2 3 4 5 ...