• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 28 - 36 of 83
1 2 3 4  5 ...
19 lipca 2019

Ponad rok temu, 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wdrażająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub...

/pl-pl/publikacje/2019/nowy-obowiazek-dla-społek-centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych
15 lipca 2019

Opublikowana 14 maja 2019 r. opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, G. Pitruzzelliego, wydana w sprawie C-260/18 Dziubak, zelektryzowała zarówno polskich „frankowiczów”, jak i banki, z którymi walczą.

/pl-pl/publikacje/2019/kredyty-frankowe-–-szansa-na-przełom
26 czerwca 2019

Od 26 czerwca 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego („UKUR”). Czy zmiany te wprowadzają ułatwienia dla przedsiębiorców i innych uczestników obrotu gospodarczego niebędących rolnikami?

/pl-pl/publikacje/2019/od-czerwca-łatwiejszy-obrot-gruntami-rolnymi
25 czerwca 2019

Wniosek o wszczęcie egzekucji nie przerywa biegu przedawnienia, jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, który w toku tej egzekucji dokonał przelewu egzekwowanej wierzytelności. Do przerwania biegu przedawnienia nie wystarczy identyczność wierzytelności, niezbędna...

/pl-pl/publikacje/2019/przerwanie-przedawnienia-nastepuje-jedynie,-co-do-zasady,-tylko-pomiedzy-stronami-postepowania
23 czerwca 2019

W dniu 21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 3641/16) wydał istotny wyrok z punktu widzenia problematyki bezprawnego ujawniania informacji poufnej stwierdzając, że „za bezprawne ujawnienie informacji poufnej (stanowiącej również tajemnicę zawodową) może być również uznane...

/pl-pl/publikacje/2019/takze-sugestia-moze-byc-informacja-poufna
20 czerwca 2019

CZYM JEST COMPLIANCE?Pojawiającym się coraz szerzej w biznesowej nomenklaturze sformułowaniem jest pojęcie compliance, oznaczające czynności podmiotu podejmowane w celu dostosowania jego działalności do obowiązujących norm prawnych oraz  zachodzących w nich zmianach, a także w celu nadzorowania...

/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-społce
12 czerwca 2019

Dnia 30 maja tego roku w życie weszła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowaniu i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Celem tego aktu jest ujednolicenie przepisów związanych z odpowiedzialnością karną za fałszowanie i oszustwa związane z...

/pl-pl/publikacje/2019/unia-bierze-na-cel-internetowych-złodziei-nowa-dyrektywa-o-zwalczaniu-fałszowania-i-oszustw-zwiazan
10 czerwca 2019

Procedowana aktualnie w Radzie Ministrów nowelizacja m.in. ustawy o funduszach inwestycyjnych przyznaje KNF uprawnienie do uznaniowego podjęcia decyzji o istnieniu stosunku dominacji pomiędzy danym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Konsekwencją uznania podmiotu za dominujący może...

/pl-pl/publikacje/2019/knf-zwieksza-nadzor-nad-towarzystwami-funduszy-inwestycyjnych
09 czerwca 2019

Notka:Przedmiotem compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem oraz wewnętrznie obowiązującymi normami. Posiadanie odpowiedzialnego za to systemu stanowi realizację obowiązków narzuconych na TFI, a ponadto jego skuteczność i efektywność może przyczynić się do...

/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych
Wyświetlono 31 - 40 of 83
1 2 3 4 5 ...