• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 28 - 36 of 79
1 2 3 4  5 ...
23 czerwca 2019

W dniu 21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 3641/16) wydał istotny wyrok z punktu widzenia problematyki bezprawnego ujawniania informacji poufnej stwierdzając, że „za bezprawne ujawnienie informacji poufnej (stanowiącej również tajemnicę zawodową) może być również uznane...

/pl-pl/publikacje/2019/takze-sugestia-moze-byc-informacja-poufna
20 czerwca 2019

CZYM JEST COMPLIANCE?Pojawiającym się coraz szerzej w biznesowej nomenklaturze sformułowaniem jest pojęcie compliance, oznaczające czynności podmiotu podejmowane w celu dostosowania jego działalności do obowiązujących norm prawnych oraz  zachodzących w nich zmianach, a także w celu nadzorowania...

/pl-pl/publikacje/2019/dlaczego-compliance-wkrotce-bedzie-standardem-w-kazdej-społce
12 czerwca 2019

Dnia 30 maja tego roku w życie weszła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania fałszowaniu i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Celem tego aktu jest ujednolicenie przepisów związanych z odpowiedzialnością karną za fałszowanie i oszustwa związane z...

/pl-pl/publikacje/2019/unia-bierze-na-cel-internetowych-złodziei-nowa-dyrektywa-o-zwalczaniu-fałszowania-i-oszustw-zwiazan
10 czerwca 2019

Procedowana aktualnie w Radzie Ministrów nowelizacja m.in. ustawy o funduszach inwestycyjnych przyznaje KNF uprawnienie do uznaniowego podjęcia decyzji o istnieniu stosunku dominacji pomiędzy danym podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Konsekwencją uznania podmiotu za dominujący może...

/pl-pl/publikacje/2019/knf-zwieksza-nadzor-nad-towarzystwami-funduszy-inwestycyjnych
09 czerwca 2019

Notka:Przedmiotem compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem oraz wewnętrznie obowiązującymi normami. Posiadanie odpowiedzialnego za to systemu stanowi realizację obowiązków narzuconych na TFI, a ponadto jego skuteczność i efektywność może przyczynić się do...

/pl-pl/publikacje/2019/compliance-w-towarzystwach-funduszy-inwestycyjnych
27 maja 2019

Przepisy kodeksu spółek handlowych w art. 341 § 1 przewidują obowiązek prowadzenia przez zarząd spółki akcyjnej tzw. księgi akcyjnej, do której wpisywani są akcjonariusze akcji imiennych oraz posiadacze świadectw tymczasowych.

/pl-pl/publikacje/2019/charakter-prawny-wpisu-do-ksiegi-akcyjnej-nabywcy-akcji
22 maja 2019

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że do obowiązków organów podatkowych należy nie tylko weryfikacja legalności zdobycia, ale również prawidłowości wykorzystania podsłuchów pozyskanych wynikiem technik operacyjnych służb, znajdujących zastosowanie w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, a...

/pl-pl/publikacje/2019/podsłuch-w-postepowaniu-podatkowym-–-nowe-zasady
21 maja 2019

Przyjęta 26 marca 2019 r. przez Parlament Europejski dość wyraźną większością Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej: „Dyrektywa”) od dłuższego czasu wzbudza w Polsce emocje, których jednym z wyrazów jest przyznanie jej w Internecie miana „ACTA 2”, nawiązującego...

/pl-pl/publikacje/2019/acta2”,-czyli-dlaczego-unijna-dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym-rynku-cyfrowym-budz
20 maja 2019

Wejście w życie „nowego” rozporządzenia prospektowego1, które będzie miało miejsce 21 lipca 2019 r. spowoduje wiele zmian dla obecnych, jak również przyszłych emitentów. Zmianie ulegnie między innymi treść prospektu emisyjnego oraz danych w nim ujmowanych, jak również wprowadzona zostanie...

/pl-pl/publikacje/2019/w-wakacje-wiele-istotnych-zmian-dotyczacych-społek-publicznych-(i-nie-tylko)
Wyświetlono 31 - 40 of 79
1 2 3 4 5 ...