• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 37 - 45 of 82
1 2 3 4 5 ...
27 maja 2019

Przepisy kodeksu spółek handlowych w art. 341 § 1 przewidują obowiązek prowadzenia przez zarząd spółki akcyjnej tzw. księgi akcyjnej, do której wpisywani są akcjonariusze akcji imiennych oraz posiadacze świadectw tymczasowych.

/pl-pl/publikacje/2019/charakter-prawny-wpisu-do-ksiegi-akcyjnej-nabywcy-akcji
22 maja 2019

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że do obowiązków organów podatkowych należy nie tylko weryfikacja legalności zdobycia, ale również prawidłowości wykorzystania podsłuchów pozyskanych wynikiem technik operacyjnych służb, znajdujących zastosowanie w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym, a...

/pl-pl/publikacje/2019/podsłuch-w-postepowaniu-podatkowym-–-nowe-zasady
21 maja 2019

Przyjęta 26 marca 2019 r. przez Parlament Europejski dość wyraźną większością Dyrektywa w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (dalej: „Dyrektywa”) od dłuższego czasu wzbudza w Polsce emocje, których jednym z wyrazów jest przyznanie jej w Internecie miana „ACTA 2”, nawiązującego...

/pl-pl/publikacje/2019/acta2”,-czyli-dlaczego-unijna-dyrektywa-w-sprawie-praw-autorskich-na-jednolitym-rynku-cyfrowym-budz
20 maja 2019

Wejście w życie „nowego” rozporządzenia prospektowego1, które będzie miało miejsce 21 lipca 2019 r. spowoduje wiele zmian dla obecnych, jak również przyszłych emitentów. Zmianie ulegnie między innymi treść prospektu emisyjnego oraz danych w nim ujmowanych, jak również wprowadzona zostanie...

/pl-pl/publikacje/2019/w-wakacje-wiele-istotnych-zmian-dotyczacych-społek-publicznych-(i-nie-tylko)
14 maja 2019

1 marca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, która m.in. wprowadziła nowy art. 531 §21. Ta jednostka redakcyjna odnosi się do skutków procesowych podziału spółki i ostatecznie rozstrzyga spór, który występował do tej pory w orzecznictwie sądów powszechnych.

/pl-pl/publikacje/2019/podział-społki-nie-bedzie-przeszkoda-w-dochodzeniu-roszczen
09 maja 2019

Podział majątku dorobkowego rozwiedzionych małżonków rzadko kiedy należy do prostych spraw. Jednakże coraz częściej dodatkową komplikację tego typu spraw powodował fakt, że w skład dzielonego majątku byłych już małżonków wchodziła nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym, na podstawie umowy...

/pl-pl/publikacje/2019/podział-majatku-po-rozwodzie-–-przełomowe-orzeczenia-sadu-najwyzszego
18 kwietnia 2019

Powoływanie i odwoływanie członków organów spółek kapitałowych odbywa się w wewnętrznej sferze działalności spółki, co może powodować trudności dla osób trzecich w ustalaniu, kto faktycznie wchodzi w skład jej organów. Trudności tej ma zaradzić obowiązek ujawniania w Krajowym Rejestrze Sądowym...

/pl-pl/publikacje/2019/sn-odpowiedzialnosc-nieujawnionego-w-krs-członka-zarzadu-za-zobowiazania-społki
16 kwietnia 2019

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce ze zjawiskiem korupcji i nadużyć gospodarczych. 6 stycznia 2018 r., na mocy uchwały Nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. ustanowiony został Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

/pl-pl/publikacje/2019/polityka-antykorupcyjna-w-społce-–-dlaczego-warto-i-przed-czym-chroni-zarzad-społki
14 kwietnia 2019

Kodeks spółek handlowych, obok „tradycyjnej” procedury podejmowania uchwał przez wspólników spółki z o.o. na zgromadzeniu wspólników, przewiduje również jako alternatywę dla niej dwa tryby pisemne wskazane w art. 227 § 2 KSH.

/pl-pl/publikacje/2019/czy-w-sprawach-osobowych-dopuszczalne-jest-pisemne-głosowanie-wspolnikow-społki-z-o-o
Wyświetlono 41 - 50 of 82
1 2 3 4 5 ...