• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 46 - 54 of 82
... 6  7 8 9 10
11 kwietnia 2019

Kara umowna jest jednym z najczęściej stosowanych instrumentów ochrony interesów wierzyciela zainteresowanego wykonaniem zobowiązania. Ułatwia ona dochodzenie odszkodowania z uwagi na fakt, iż wierzyciel może dochodzić zapłaty tej kary bez konieczności udawadniania wysokości rzeczywiście...

/pl-pl/publikacje/2019/podwojne-naliczanie-kar-umownych-w-praktyce-umow-o-roboty-budowlane
09 kwietnia 2019

Decyzją z dnia 15 marca 2019 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymierzyła pierwszą karę na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, popularnie zwanego RODO. Kara została wymierzona w kwocie równej 220.000 euro czyli niecałego miliona złotych.

/pl-pl/publikacje/2019/pierwsza-kara-na-podstawie-rodo-w-polsce-za-co-społka-bisnode-musi-zapłacic-milion-złotych
25 marca 2019

Problematyka możliwości podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. z wyłączeniem prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów przez dotychczasowych wspólników bez zgody wszystkich wspólników spółki od lat jest przedmiotem wielu dyskusji w literaturze i orzecznictwie.

/pl-pl/publikacje/2019/czy-wyłaczenie-prawa-pierwszenstwa-do-objecia-udziałow-w-podwyzszonym-kapitale-zakładowym-społki-wym
22 marca 2019

Czym jest parkowanie akcji?Parkowanie akcji to potoczna nazwa działań podejmowanych przez uczestników rynku papierów wartościowych, polegających na tym, że strony umawiają się, że jedna z nich nabywa i posiada akcje we własnym imieniu, lecz na zlecenie innego podmiotu. Parkowanie akcji może...

/pl-pl/publikacje/2019/zakaz-parkowania-akcji-w-społce-publicznej-–-knf-wygrał-proces-z-beneficjentem-fundacji
20 marca 2019

1 marca b.r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, będąca częścią szerszych zmian w prawie podatkowym i gospodarczym uchwalonych przez Sejm pod koniec 2018 r. Dla członków zarządu spółek kapitałowych najważniejsze znaczenie mają zmiany wprowadzone w art. 202 i art. 369 KSH...

/pl-pl/publikacje/2019/rezygnacja-członka-zarzadu-juz-nie-taka-prosta-–-zmiany-w-ksh
19 marca 2019

W 2011 roku RapLeaf, amerykańska spółka zajmująca się zbieraniem danych o zachowaniach użytkowników w sieci ujawniła, że informacja o stanie cywilnym jednej osoby jest warta 1 centa, a o marce posiadanego smartfona – 3 centy. Od tamtej pory algorytmy analizujące zachowania użytkowników stron...

/pl-pl/publikacje/2019/dane-osobowe-jako-przedmiot-obrotu
17 marca 2019

Sytuacja, w której dochodzi do upadłości wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej nie należy do rzadkości. Co więcej, niejednokrotnie okazuje się, że udziały czy akcje innej spółki są jedynym aktywem masy upadłości, które daje wierzycielom jakiekolwiek perspektywy uzyskania choćby częściowego...

/pl-pl/publikacje/2019/zaskarzanie-uchwał-organow-społek-kapitałowych-przez-syndyka-–-uwagi-na-tle-najnowszego-orzecznictwa
23 lutego 2019

W ostatnich tygodniach wiele uwagi poświęca się kwestiom rozpowszechniania treści naruszających prawa innych osób, w tym treści wymierzonych w czyjąś godność, dobre imię czy stanowiących mowę nienawiści. Wiele uwagi poświęca się motywacjom autorów obraźliwych komentarzy czy artykułów i...

/pl-pl/publikacje/2019/odpowiedzialnosc-operatora-platformy-internetowej-za-komentarze-uzytkownikow
20 lutego 2019

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 39 Kodeksu Cywilnego, dotycząca materii niezwykle istotnej z punktu widzenia prawa spółek – skutków nieprawidłowej reprezentacji osoby prawnej.

/pl-pl/publikacje/2019/reprezentacja-osoby-prawnej-bez-nalezytego-umocowania-skutki-nowelizacji-art-39-kodeksu-cywilnego
Wyświetlono 51 - 60 of 82
... 6 7 8 9