• Wyszukiwanie zaawansowane

Wyświetlono 46 - 54 of 78
... 6  7 8 9
20 marca 2019

1 marca b.r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych, będąca częścią szerszych zmian w prawie podatkowym i gospodarczym uchwalonych przez Sejm pod koniec 2018 r. Dla członków zarządu spółek kapitałowych najważniejsze znaczenie mają zmiany wprowadzone w art. 202 i art. 369 KSH...

/pl-pl/publikacje/2019/rezygnacja-członka-zarzadu-juz-nie-taka-prosta-–-zmiany-w-ksh
19 marca 2019

W 2011 roku RapLeaf, amerykańska spółka zajmująca się zbieraniem danych o zachowaniach użytkowników w sieci ujawniła, że informacja o stanie cywilnym jednej osoby jest warta 1 centa, a o marce posiadanego smartfona – 3 centy. Od tamtej pory algorytmy analizujące zachowania użytkowników stron...

/pl-pl/publikacje/2019/dane-osobowe-jako-przedmiot-obrotu
17 marca 2019

Sytuacja, w której dochodzi do upadłości wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej nie należy do rzadkości. Co więcej, niejednokrotnie okazuje się, że udziały czy akcje innej spółki są jedynym aktywem masy upadłości, które daje wierzycielom jakiekolwiek perspektywy uzyskania choćby częściowego...

/pl-pl/publikacje/2019/zaskarzanie-uchwał-organow-społek-kapitałowych-przez-syndyka-–-uwagi-na-tle-najnowszego-orzecznictwa
23 lutego 2019

W ostatnich tygodniach wiele uwagi poświęca się kwestiom rozpowszechniania treści naruszających prawa innych osób, w tym treści wymierzonych w czyjąś godność, dobre imię czy stanowiących mowę nienawiści. Wiele uwagi poświęca się motywacjom autorów obraźliwych komentarzy czy artykułów i...

/pl-pl/publikacje/2019/odpowiedzialnosc-operatora-platformy-internetowej-za-komentarze-uzytkownikow
20 lutego 2019

W dniu 1 marca 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja art. 39 Kodeksu Cywilnego, dotycząca materii niezwykle istotnej z punktu widzenia prawa spółek – skutków nieprawidłowej reprezentacji osoby prawnej.

/pl-pl/publikacje/2019/reprezentacja-osoby-prawnej-bez-nalezytego-umocowania-skutki-nowelizacji-art-39-kodeksu-cywilnego
18 lutego 2019

W dniu 26 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok (I CSK 157/17), którego konsekwencje dotykają treści właściwie każdej umowy sprzedaży udziałów lub akcji. Zostało w nim bowiem jednoznacznie wskazane, że do sprzedaży udziałów lub akcji nie stosuje się przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących...

/pl-pl/publikacje/2019/nabycie-udziałow-lub-akcji-a-odpowiedzialnosc-sprzedajacego-–-czy-przepisy-prawa-chronia-kupujacego
16 lutego 2019

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako ”u.p.z.p.”) jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się...

/pl-pl/publikacje/2019/zakres-odpowiedzialnosci-odszkodowawczej-gminy-za-szkode-powstała-na-skutek-uchwalenia-planu-miejsco
12 lutego 2019

Opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) wzbudza wątpliwości. Pojawiają się opinie, że zawarty w nim wzór oświadczenia o rezygnacji może w istocie zniechęcać do odstąpienia od...

/pl-pl/publikacje/2019/rezygnacja-z-dokonywania-wpłat-na-pracownicze-plany-kapitałowe-utrudniona
20 stycznia 2019

Od nowego roku weszły w życie przepisy skracające termin rozliczenia tzw. ulgi na złe długi na gruncie podatku od towarów i usług (VAT). Przedsiębiorca, który nie otrzymał zapłaty za wystawione przez siebie faktury może dokonać korekty podstawy opodatkowania wraz z VAT należnym od tych faktur już...

/pl-pl/publikacje/2019/ulga-na-złe-długi-–-ukłon-w-strone-przedsiebiorcy
Wyświetlono 51 - 60 of 78
... 6 7 8