• Instytucje finansowe

Instytucje finansowe

 

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz instytucji finansowych -  banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych itp.

Nasze wybrane doświadczenie:

Reprezentacja domu maklerskiego w zakresie roszczeń wytoczonych przez inwestorów w związku z oferowanymi przez dom maklerski obligacjami.

Obsługa domu maklerskiego w zakresie wymogów regulacyjnych, w tym transakcji kapitałowych dokonywanych przez ten podmiot w zakresie emisji obligacji zamiennych na akcje.

Obsługa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w zakresie wymogów regulacyjnych i wsparcie w zarządzaniu należących do TFI funduszy inwestycyjnych.

Usługi doradztwa prawnego na rzecz kilku banków dotyczące m.in. udzielenia kredytów na sfinansowanie inwestycji deweloperskich oraz nabycia nieruchomości na wynajem.