• Bieżąca obsługa korporacyjna

Bieżąca obsługa korporacyjna

  • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności
  • zakładanie spółek, w tym spółek prawa obcego
  • opracowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał
  • stała obsługa bieżącego funkcjonowania spółek
  • obsługa prawna podwyższeń, obniżeń kapitału, umorzeń udziałów/akcji w spółkach
  • obsługa zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów
  • doradztwo w zakresie kontraktów menedżerskich członków zarządu i innych osób kluczowych  w spółce
  • kompleksowa obsługa sporów korporacyjnych