• Reorganizacje spółek i grup kapitałowych

Reorganizacje spółek i grup kapitałowych

  • przygotowanie koncepcji oraz wybór najbardziej optymalnej struktury prowadzenia działalności gospodarczej
  • obsługa procesów łączenia, przejmowania, podziałów, przekształceń spółek
  • tworzenie struktur holdingowych, konsorcjów i grup kapitałowych, w tym struktur z udziałem spółek zagranicznych
  • opracowywanie i wdrażanie umów holdingowych i umów o współpracy w grupach kapitałowych
  • doradztwo przy transakcjach dotyczących majątku przedsiębiorstwa m.in. zbywania i nabywania przedsiębiorstw lub ich części