• Restrukturyzacje i upadłość

Restrukturyzacje i upadłość

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego, m.in. w następujących obszarach:

  • wsparcie przy wyborze najbardziej optymalnej formy restrukturyzacji spółki
  • przygotowanie dokumentacji restrukturyzacyjnej, w tym wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, wniosków o ogłoszenie upadłości, wniosków o zatwierdzenie układów itp.
  • negocjacje i zawieranie układów/ugód pozasądowych, układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami w tym publicznoprawnymi
  • reprezentacja klienta w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
  • wsparcie klientów w procesie negocjowania warunków umów związanych z pozyskaniem finansowania na spłatę zadłużenia