• Kontrakty handlowe

Kontrakty handlowe

  • przygotowywanie i negocjowanie umów i kontraktów w krajowym oraz międzynarodowym obrocie gospodarczym
  • przygotowywanie i opiniowanie wzorców umownych, ogólnych warunków sprzedaży/zakup/świadczenia usług,  umów ramowych i wykonawczych
  • weryfikacja należytej realizacji zobowiązań wynikających z umów i kontraktów
  • wsparcie w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów oraz  w obronie przed nieuzasadnionych żądaniami kontrahentów