• Nieruchomości i inwestycje

Nieruchomości i inwestycje

  • badanie stanu prawnego nieruchomości oraz spółek celowych z branży nieruchomości

  • transakcje nabycia, zbycia, rozbudowy, użytkowania wszelkich typów nieruchomości oraz portfeli nieruchomości
  • reprezentowanie klientów na etapie uzyskania decyzji administracyjnych
  • wsparcie w procesach komercjalizacji obiektów użytkowych
  • obsługa prawna procesów inwestycyjnych m.in. sporządzanie i opiniowanie umów związanych z realizacją inwestycji, takich jak umowa o roboty budowlane, umowa deweloperska, umowa o prace projektowe, umowa z generalnym wykonawcą (także w oparciu o wzory FIDIC), umowa o zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi
  • kompleksowa obsługa prawna procesów inwestycyjnych w energetyce
  • wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania transakcji, w tym negocjacje z bankami umów kredytów, pożyczek, przygotowywanie dokumentacji finansowej