• Prawo telekomunikacyjne

Prawo telekomunikacyjne

W ramach usług z zakresu prawa telekomunikacyjnego oraz obsługi rynku telekomunikacyjnego, kancelaria świadczy usługi takie jak:

  • obsługa transakcji kapitałowych i kompleksowa analiza różnych przedsięwzięć w telekomunikacji
  • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie umów telekomunikacyjnych
  • opracowywanie i opiniowanie wzorów umów, regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenników
  • doradztwo przy inwestycjach związanych z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych
  • doradztwo w procesach ustalania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przy zawieraniu umów regulujących problematykę tzw. prawa drogi i służebności przesyłu
  • doradztwo regulacyjne, przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa telekomunikacyjnego, doradztwo przy kształtowaniu treści usług telekomunikacyjnych