• Postępowania sądowe i administracyjne

Nasz zespół dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych (w tym arbitrażowych) i administracyjnych. Posiadamy również praktykę w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).