• Prawo antymonopolowe. Nieuczciwa konkurencja

Prawo antymonopolowe. Nieuczciwa konkurencja

  • bieżące doradztwo oraz reprezentowanie przedsiębiorcy w toku postępowań antymonopolowych z zakresu praktyk ograniczających konkurencję
  • analiza transakcyjna pod kątem konieczności uzyskania  zgód w sprawach koncentracji, przygotowanie wniosku do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
  • sporządzanie i analiza regulaminów świadczenia usług, regulaminów sprzedaży oraz ogólnych warunków umów,  eliminacja niedozwolonych postanowień umownych,
  • prowadzenie postępowań przed krajowymi i unijnymi organami ochrony konkurencji;
  • opracowanie standardów bezpieczeństwa danych osobowych.