• Prawo europejskie

Prawo europejskie

  • analizowanie i opiniowanie zgodności  przepisów krajowych  z prawem Unii Europejskiej
  • przygotowywanie opinii  prawnych dotyczących interpretacji prawa unijnego
  • prowadzenie postępowań przed organami i sądami unijnymi, w tym Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem Unii Europejskiej
  • wsparcie prawne przy projektach finansowanych z funduszy unijnych
  • doradztwo prawne w zakresie problematyki związanej z pomocą publiczną