• Doradztwo na rzecz instytucji  finansowych

Doradztwo na rzecz instytucji  finansowych

  • doradztwo regulacyjne na rzecz firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych
  • obsługa transakcji kapitałowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne
  • świadczenie usług na rzecz banków w zakresie dokumentacji kredytowej
  • stała, bieżąca obsługa firm z sektora finansowego