• Due diligence

Due diligence

W zakresie due diligence mamy duże doświadczenie w obsłudze zarówno strony kupującej jak i sprzedającej (vendor due dilligence)

Due diligence obejmuje w szczególności następujące obszary:

 • wszelkie aspekty korporacyjne badanego podmiotu i sposobu jego funkcjonowania
 • najistotniejsze prawa własności składników majątkowych, w tym nieruchomości
 • wszystkie aktualne istotne umowy zawarte przez badany podmiot
 • regulaminy świadczenia usług, cenniki i inne wzorce
 • gwarancje, rękojmie i innych zabezpieczenia
 • znaczące prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym w tym również prawa związane z własnością intelektualną
 • kwestie pracownicze
 • istotne wierzytelności i długi
 • najistotniejsze roszczenia, prowadzone czynności windykacyjne i egzekucyjne
 • postępowania sądowe i administracyjne
 • kwestie związane z prawem ochrony środowiska