• Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia (M&A)

  • opracowanie struktury transakcji i optymalnego jej modelu
  • wsparcie przy pozyskiwaniu finansowania transakcji
  • pozyskiwanie zgód antymonopolowych
  • prawne due diligence w podmiotach stanowiących przedmiot transakcji
  • przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, w tym: umowy sprzedaży udziałów, akcji,przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstwa (SPA)
  • opracowanie programów menedżerskich (motywacyjnych) dla kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników spółki opartych m.in. o papiery wartościowe (obligacje i warranty subskrypcyjne)
  • negocjacje związane z realizacją transakcji oraz udział w podpisaniu i zamknięciu transakcji
  • doradztwo post-transakcyjne

Partnerzy kancelarii – Dorota Szlachetko-Reiter oraz Wiesław Łatała – zostali wyróżnieni jako eksperci w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts.